sp.a Melle

Jij maakt morgen!

Zoek een artikel


Aantal gevonden resultaten: 268

Feest van de Arbeid!
Traditiegetrouw organiseert sp.a diverse activiteiten rond 1 mei, het feest van de socialisten. Ook in Melle houden we deze traditie in eer. Op de dag voor 1 mei organiseren wij steeds een activiteit waar we gezellig samen genieten van wat lekkers en kunnen bijpraten met de vrienden van de rode familie.
Chantal Van Leuven 1963 - 2017
We verliezen een warme, lieve en spontane vrouw voor wie helpen, ondersteunen en solidariteit voor de medemens van zelfsprekend waren.
sp.a krijgt gelijk over het renovatiedossier van het historische stationsgebouw.
Tijdens de gemeenteraad van april 2017 had Wim Verween kritische bedenkingen bij de ernst waarmee er door de vorige CD&V en NV-A bestuursmeerderheid beslissingen werden genomen over de renovatie van het historische stationsgebouw en de erfpachtovereenkomst die hiervoor werd afgesloten. sp.a had van bij het begin van de erfpachtovereenkomst ernstige bedenkingen over de kostprijs (1,7 miljoen) en de meerwaarde dat dit gebouw aan de Mellenaar zou bieden. Omdat CD&V en NV-A tijdens de vorige legislatuur een speerpunt tijdens de verkiezingscampagne maakten van dit project, werden enkele belangrijke beslissingen over de erfpachtovereenkomst in de verf gezet. Tijdens deze bespreking gaf Ann Daelemans (NV-A) toe dat de beslissing tot renovatie van het stationsgebouw door de huidige CD&V en NV-A bestuursmeerderheid werd herzien op basis van de kosten-batenanalyse. Een bevestiging van het sp.a-standpunt dat reeds jaren terug werd naar voor gebracht in de gemeenteraad. De vraag kan je hieronder lezen en de volledige bespreking kan je hier beluisteren.
Als je recht hebt op iets, waarom moet je er dan naar vragen?
Sommige aanvullende rechten (bvb gratis huisvuilzakken) kunnen automatisch worden toegekend. Waarom moet in Melle dit nog worden aangevraagd. Deze vraag stelde Wim Verween, sp.a-gemeenteraadslid, aan de CD&V en NV-A bestuursmeerderheid tijdens de gemeenteraad van april 2017. De vraag kan u hieronder lezen of beluisteren.
Ligt het 'episch' centrum van Melle in de Schauwegemstraat?
<p> De proefopstelling voor de nieuwe verkeersregeling in de omgeving van de Schauwegemstraat start op 18 april en blijft staan tot 12 mei. In deze periode wil het college van burgemeester en schepenen metingen en tellingen organiseren om de verkeersafwikkeling nadien zo vlot als mogelijk te organiseren. Hier vindt u de voorstellen die op 28 maart werden voorgesteld aan een overvolle gemeenteraadszaal met buurtbewoners. Er werden diverse constructieve voorstellen en suggesties gedaan om deze proefopstelling aan te passen, maar het bestuur wou niet wijken van de voorgestelde opstelling. Er sneuvelde zelfs al een boom in de Spoorlaan zodat De Lijnbus het vooropgestelde traject zal kunnen volgen. De reacties van de buurtbewoners waren voornamelijk sceptisch en sommige zelfs ronduit negatief. </p>
Is er plaats in Melle voor de uitbreiding van brouwerij Huyghe?
Op de gemeenteraad van 20 maart 2017 werd het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de uitbreidingsplannen van de brouwerij Huyghe voor het eerst besproken. Omdat sp.a het belangrijk vindt dat de buurtbewoners goed en correct worden geÃŻnformeerd, buste sp.a een pamflet met de melding dat deze bespreking plaatsvond tijdens de gemeenteraadszitting. Er was reactie op onze pamfletactie want een tiental buurtbewoners kwamen luisteren.
spa nodigt uit!
Zoals elk jaar organiseert sp.a-Melle op 30 april een activiteit als aanloop naar de 'Dag van de arbeid'. Voor 2017 kiezen we voor een gezellige brunch op zondagochtend.
Gemeentelijke vrijwilligers
Bewoners van Park Ten Hove willen chalet Park Ten Hove op regelmatige tijdstippen (bvb tweemaandelijks of zes keer per jaar) openstellen zodat zij er activiteiten kunnen organiseren die de buurt samenbrengen.
Straatgeveltuintjes in Melle
In de gemeenteraad van 20 september 2016 stelde Wim de vraag of Melle bereid is om het aanleggen van straatgeveltuintjes bekend te maken en te promoten en om hiervoor een reglement op te stellen. Op 20 maart 2017 vraagt hij een stand van zaken.
sp.a-Melle kiest voor een eerlijke en correcte communicatie.
Artikel met leugens aanvaarden wij niet.
Bestendige deputatie van Oost-Vlaanderen geeft buurtbewoners Oude Heirbaan gelijk.
De verkavelingsvergunning voor 17 bedrijfsloodsen en vier wooneenheden was iets teveel van het goede voor Jacqueline Vermeulen. Jacqueline besprak de problematiek met ons bestuur en er werd beslist om zowel door de buurtbewoners als sp.a elk apart onze eigen bezwaren tegen deze vergunning in te dienen bij het college van Burgemeester en Schepenen van Melle.

Vind meer (op deze site)

Herbeluister

Herbeluister de gemeente- of ocmw-raad.

Zoek artikelen

Zoek in ons archief naar eerder verschenen artikelen.

Contacteer ons!

Heeft u vragen, opmerkingen? Laat het ons weten!.

Schrijf in op onze nieuwsbrief


sp.a in Melle