sp.a Melle

Jij maakt morgen!

Zoek een artikel


Aantal gevonden resultaten: 308

Cercle Melle genoodzaakt om zwaar te investeren!
Het is al jaren de droom van het huidige gemeentebestuur om de sport te centraliseren op de Kouterslag. Er werd dan ook een masterplan opgemaakt om duidelijkheid en een visie naar voren te brengen. Toch slaagt men er niet in om de gemaakte beloftes na te komen. Op wens van schepen van sport Frank De Vis, zou het mogelijk worden om onder andere Cercle Melle te laten voetballen op een compleet nieuw en modern ingericht voetbalcomplex op de kouterslag.
Meerjarenplanning (MJP) 2020 – 2025
De bestuursmeerderheid stelde er haar planning en de daaraan verbonden budgetten voor om de komende jaren Melle verder te onderhouden, uit te bouwen en aantrekkelijker te maken. Je zou het de nieuwjaarsbrief van het CBS kunnen noemen. De voorgestelde MJP belooft alvast heel veel. De komende 6 jaar wil dit bestuur maar liefst 21 miljoen euro investeren, liefst zonder daarvoor één euro te lenen en steeds rekenend op de daaraan gekoppelde subsidies. Indien het toch zou moeten plant men een lening van 5 miljoen euro.
OCMW
Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn of OCMW staat open voor alle Mellenaars, dus ook voor u. Daarbij spelen uw leeftijd, achtergrond, cultuur en overtuiging geen enkele rol. Open betekent daarnaast dat u er met elke vraag terecht kunt, hoe groot of hoe klein die ook is.
Vuurwerk: voor of tegen?
Open VLD stelde in de gemeenteraad van december voor om alle vuurwerk in Melle met onmiddellijke ingang af te schaffen. We vonden dit een vergaand maar absoluut bespreekbaar voorstel.
Nieuwjaarsreceptie
Het sp.a-bestuur van Melle nodigt u en uw gezinsleden zeer graag uit op onze nieuwjaarsreceptie! Op zondag 26 januari 2020 bent u vanaf 11:30u welkom in het GOC te Gontrode.
Blijft het OCMW-cliënteel en personeel in de kou staan?
De dienstverlening van het OCMW verloopt problematisch; OCMW-cliënten krijgen te laat of geen ondersteuning. De OCMW-voorzitter, Frank De Vis (NV-A), noemde tijdens de gemeenteraad van september de overname van het OCMW vanuit de vorige legislatuur (CD&V) geen geschenk en vroeg ÃÃn jaar tijd om deze problemen op punt te stellen. Tijd die noodzakelijk blijkt te zijn, maar die volgens sp.a er jammer genoeg niet meer is aangezien de noodzakelijke dienstverlening stropt en deze problemen te aanzienlijk zijn om dit nog voor het einde van 2019 op te lossen. De problematiek beperkt zich niet tot het personeelstekort, maar gaat ook over werkprocessen en lijn- en kwaliteitsbewaking.
OCMW-dienstverlening
De sp.a-fractie kreeg signalen dat de OCMW-dienstverlening sinds enkele maanden niet loopt zoals het hoort en dat aanvragen voor financiële steun of andere vormen van OCMW-hulpverlening zoals poetshulp aan huis ofwel niet ofwel vertraagd worden behandeld.
Brengt het nieuwe mobiliteitsplan Melle terug in beweging?
Tot op heden heeft het realiseren van nieuwe woningen, winkels en bureaus een veel snellere ontwikkeling gekend dan het aanpassen en aanpakken van voet- en fietspaden, pleinen, straten en vlotte verbindingen.
Fietsenstalling Cercle Melle
Op de gemeenteraad van juni had Tim een vraag over fietsenstalling aan Cercle Melle. Lees/beluister hier zijn vraag.
Buurtbewoners rond de nieuwe NMBS-site blijven in de kou staan.
Omtrent de problematiek van de overlast rond de nieuwe NMBS-werkplaats, stelde sp.a-Melle , op de gemeenteraad van 29 april 2019, een vraag over de toegenomen hinder veroorzaakt door de verlichting op de site, remtesten met treinen en motoren van locomotieven die gedurende uren buiten het gebouw staan te draaien.
Personeelsbeleid VERKO
Om een einde te maken aan het aanslepende en ernstige personeelsconflict bij VERKO vroeg Wim Verween tijdens de gemeenteraadszitting van 4 maart 2019 om aan de agenda van de algemene vergadering van VERKO een agendapunt toe te voegen waarin Melle oproept om in nauwe samenwerking met het management, de vakbonden en het personeel een extern onderzoek op te starten naar het falende personeelsbeleid binnen de intercommunale en om de begeleidingsmaatregelen, die voortvloeien uit dit onderzoek nauwgezet uit te voeren en de nodige begeleiding te voorzien om de breuken te lijmen en zo opnieuw een efficiënte afvalophaling en dus ook dienstverlening voor onze burgers blijvend te garanderen.

Vind meer (op deze site)

Herbeluister

Herbeluister de gemeente- of ocmw-raad.

Zoek artikelen

Zoek in ons archief naar eerder verschenen artikelen.

Contacteer ons!

Heeft u vragen, opmerkingen? Laat het ons weten!.

Schrijf in op onze nieuwsbrief


sp.a in Melle