sp.a Melle

Jij maakt morgen!

Zoek een artikel


Aantal gevonden resultaten: 303

Openbaarheid van bestuur toch niet zo openbaar als wij dachten?
Jaarlijks wordt aan de gemeenteraad van Melle de Jaarrekening voorgelegd, dit is een overzicht aan cijfers van het voorbije politieke jaar waarin duidelijk wordt wat wel en niet geïnvesteerd en gerealiseerd werd. Het heeft ook een overzicht van de financiële toestand van onze gemeente.
Reeds 12 miljoen euro voor project Parkschool!
Het huidige bestuur van onze gemeente besliste om een nieuwe basisschool voor kleuters en lagere schoolkinderen te bouwen. Een beslissing waarmee we volmondig instemden omdat investeren in de toekomst steeds een prioritaire doelstelling moet zijn.
Overstijgt Corona Melse politiek of niet?
De Coronacrisis treft elke maatschappij wereldwijd. Door de nooit eerder geziene sociale en economische impact wordt deze pandemie regelmatig vergeleken met een naoorlogse periode, omdat de heropstart van onze maatschappij van iedereen heel wat inspanning, begrip en solidariteit vergt.
OCMW Melle, een verhaal van lange adem
Een kritische kijk op de budgetten van het OCMW.
Gemeenteraad vergadert in april per mail en dit gedurende 10 dagen
De Melse bestuursmeerderheid besloot om de gemeenteraad van 20 april via e-mail te laten verlopen toen de coronamaatregelen werden verlengd en nadat de zitting op 16 maart werd geannuleerd. Dat voorstel stootte op veel ongeloof bij zowel sp.a als de andere oppositiepartijen omdat sp.a in maart de vraag al stelde om een virtuele vergadering te organiseren en omdat na meer dan één maand hier nog geen werk van werd gemaakt.
UITPAS individueel of voor organisaties
Elke sociale organisatie of vereniging die werkt met en voor personen met een laag inkomen kan bij de gemeente Melle een aantal organisatie-UiTPASSEN en groeps-UiTPASSEN aanvragen zodat men de vrijetijdswerking en - activiteiten kan ondersteunen zoals deze zijn uitgebouwd binnen de vereniging of sociale organisaties.
Een sportsprookje op de Kouterslag Melle
Midden in de prachtige groene natuur van Melle ligt een oase voor sport en ontspanning. Reeds jaren is de Kouterslag een ontmoetingsplaats voor iedereen die wil ontspannen, genieten en sporten. Om deze groene long verder te ontwikkelen kocht de gemeente de omliggende gronden aan om het sport- en recreatiepark te kunnen uitbouwen tot een gecentraliseerd geheel voor sport en ontspanning.
Het OCMW is er voor iedereen
De coronacrisis treft een groot deel van de Belgische bevolking recht in hun portemonnee. Horecapersoneel, winkelbediendes, hardwerkende zelfstandigen, allemaal mensen die plots zonder opdrachten komen te zitten. Uitzendkrachten en jobstudenten die niet meer kunnen werken.
Wordt de Kouterslag ooit een volwaardig sportcomplex?
In 2015 werd met veel toeters en bellen het masterplan voor het Sport- en recreatiepark Kouterslag voorgesteld. Met dit plan wou de bestuursmeerderheid van toen een visie op tafel leggen en de toekomst duidelijk stellen voor deze groene long van Melle.
Shop bij een winkelier van hier!
De concurrentie van grote ketens en het internet zijn moordend voor de kleine ondernemer. Meer en meer blijkt uit cijfers dat deze ondernemers het water aan de lippen staat. De prijzenoorlog op de markten is hard, met dergelijke dumpingprijzen kan een kleine ondernemer niet overleven. Ze werken hard, presteren dubbel zoveel uren en zien dan nog te vaak zwarte sneeuw. Die eerste jaren zijn voor een kleine ondernemers moordend, eens ze door deze zure appel zijn, begint een licht aan het einde van de tunnel te komen.

Vind meer (op deze site)

Herbeluister

Herbeluister de gemeente- of ocmw-raad.

Zoek artikelen

Zoek in ons archief naar eerder verschenen artikelen.

Contacteer ons!

Heeft u vragen, opmerkingen? Laat het ons weten!.

Schrijf in op onze nieuwsbrief


sp.a in Melle