sp.a Melle

Jij maakt morgen!

Zoek een artikel


Aantal gevonden resultaten: 308

17 oktober, internationale dag van verzet tegen extreme armoede
Veel gezinnen en alleenstaanden, ook zij die een job hebben, vinden het steeds moeilijker om aan het einde van de maand rond te komen door de stijgende facturen, laat staan dat ze nog iets overhouden om te sparen of leuke dingen te doen met hun kinderen. Als daar nog eens pech bijkomt door het verlies van je job, ziekte of een ongeval, is de kloof naar (kinder)armoede niet erg groot. sp.a vindt dit niet normaal.
Gratis twaalfrittenkaart NMBS
Iedereen heeft recht op een gratis 12 rittenkaart van de NMBS. Die kaart zal een Hello Belgium Railpass noemen. De kaart staat op naam en zal geldig zijn vanaf 5 oktober. Je kan er dan gedurende 6 maanden maximaal 2 trajecten/maand mee afleggen. (of 1X heen en terug) Ideaal voor een dagje weg!
COVID-19-toeslag bij Groeipakket
Gezinnen die hun inkomsten zagen dalen tijdens de Corona periode kunnen van 15 juni af een COVID-19-toeslag aanvragen bij hun Groeipakket.
Wat zijn de plannen met de Melse Zandwinningsput langs de Zeeschelde?
Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Zeeschelde Gentbrugge-Melle en Bastenakkers-Ham werd in de gemeenteraad van juni 2020 besproken. Het GRUP houdt in essentie in dat de dijk langs de Schelde en ter hoogte van de woonwijk met oa de John Youngstraat zal worden doorbroken. De zandwinningsput zal als expansie van de Zeeschelde dienen en om overstroming tegen te gaan zal rond deze zandwinningsput een nieuwe dijk worden gebouwd. Een dijk die zal grenzen aan de bebouwde percelen van oa de John Youngstraat. De ene dijk afbreken om er een nieuwe te bouwen, maar dan dichter bij de woonzones. Wie is hiervoor vragende partij?
Gratis kaarten concert 65-jarigen
Op de gemeenteraad van juni stelde gemeenteraadslid Tim Dhondt een vraag om de gratis kaarten die de gemeenteraad zichzelf schenkt te schenken aan het OCMW. U kan de vraag hier nalezen (en natuurlijk het antwoord beluisteren)
Openbaarheid van bestuur toch niet zo openbaar als wij dachten?
Jaarlijks wordt aan de gemeenteraad van Melle de Jaarrekening voorgelegd, dit is een overzicht aan cijfers van het voorbije politieke jaar waarin duidelijk wordt wat wel en niet geïnvesteerd en gerealiseerd werd. Het heeft ook een overzicht van de financiële toestand van onze gemeente.
Reeds 12 miljoen euro voor project Parkschool!
Het huidige bestuur van onze gemeente besliste om een nieuwe basisschool voor kleuters en lagere schoolkinderen te bouwen. Een beslissing waarmee we volmondig instemden omdat investeren in de toekomst steeds een prioritaire doelstelling moet zijn.
Overstijgt Corona Melse politiek of niet?
De Coronacrisis treft elke maatschappij wereldwijd. Door de nooit eerder geziene sociale en economische impact wordt deze pandemie regelmatig vergeleken met een naoorlogse periode, omdat de heropstart van onze maatschappij van iedereen heel wat inspanning, begrip en solidariteit vergt.
OCMW Melle, een verhaal van lange adem
Een kritische kijk op de budgetten van het OCMW.
Gemeenteraad vergadert in april per mail en dit gedurende 10 dagen
De Melse bestuursmeerderheid besloot om de gemeenteraad van 20 april via e-mail te laten verlopen toen de coronamaatregelen werden verlengd en nadat de zitting op 16 maart werd geannuleerd. Dat voorstel stootte op veel ongeloof bij zowel sp.a als de andere oppositiepartijen omdat sp.a in maart de vraag al stelde om een virtuele vergadering te organiseren en omdat na meer dan één maand hier nog geen werk van werd gemaakt.
UITPAS individueel of voor organisaties
Elke sociale organisatie of vereniging die werkt met en voor personen met een laag inkomen kan bij de gemeente Melle een aantal organisatie-UiTPASSEN en groeps-UiTPASSEN aanvragen zodat men de vrijetijdswerking en - activiteiten kan ondersteunen zoals deze zijn uitgebouwd binnen de vereniging of sociale organisaties.

Vind meer (op deze site)

Herbeluister

Herbeluister de gemeente- of ocmw-raad.

Zoek artikelen

Zoek in ons archief naar eerder verschenen artikelen.

Contacteer ons!

Heeft u vragen, opmerkingen? Laat het ons weten!.

Schrijf in op onze nieuwsbrief


sp.a in Melle