sp.a Melle

Jij maakt morgen!

Zoek een artikel


Aantal gevonden resultaten: 265

Nieuwjaarsreceptie
Het sp.a-bestuur van Melle nodigt u en uw gezinsleden zeer graag uit op onze nieuwjaarsreceptie! Op zondag 6 januari 2019 bent u vanaf 11u welkom in het GOC te Gontrode. Wij hopen dat we u daar mogen begroeten en dat we bij een goed glas en een lekker hapje kunnen bijpraten. Wij wensen u alvast het allerbeste voor 2019 vanwege de hele sp.a-Melle ploeg. #JijMaaktMelle
Geen megabrouwerij in het centrum van Melle.
Goede ruimtelijke ordening voorziet dat bedrijven ook in het woongebied worden opgenomen. Deze woongebieden zijn echter in de eerste plaats bestemd om de woonfunctie verder uit te bouwen. Bepaalde bedrijven worden - gelet op hun omvang en mogelijke hinder – best ingeplant in een ambachtelijke zone. Deze zones worden meestal voorzien aan de dorpsrand om de hinder te beperken.Door de brouwerij Huyghe nog verder uit te breiden, krijgt dit semi – industrieel bedrijf een nog meer vast karakter in het Melse centrum.
qu'est-ce que vous dites, mijn ratje
CD&V en NV-A Melle zal aan de Federale Regering vragen om alles in het werk te stellen om de taalfaciliteiten in Ronse af te schaffen. Deze vraag kwam aan bod in de gemeenteraad van 17 september 2018. Hiermee onderschrijft de Melse bestuursmeerderheid de standpunten van Vlaams Belang, NV-A en CD&V uit Ronse en kreeg de Melse gemeenteraad plots een communautair karakter.
Liever een kleurrijke gevel, dan een saai verkiezingsbord aan de deur.
Bijna alle politieke partijen maken dit zeer duidelijk door langs de hoofdwegen en aan belangrijke kruispunten grote verkiezingsborden te plaatsen. Ook raamaffiches en andere vormen van publiciteit worden aan de ramen gekleefd om de kiezer om hun stem te vragen. Nochtans is aangetoond dat affiches en borden langs wegen slechts 3% van de kiezers bereiken.
De meerderheid verspreidt fakenews
Om de Uitpas vanaf 1 januari 2019 in te voeren, hadden er voor 1 april 2018 besprekingen moeten starten tussen de gemeente Melle en de Uitpas regio Gent (ic Gent, Merelbeke en Destelbergen en Public). De drie Melse oppositiepartijen (sp.a, Groen en Open VLD) lanceerden in de gemeenteraad van 19 februari 2018 een volledig uitgewerkt voorstel om deze besprekingen op te starten.
Verhuist het verkeer van het viaduct van Gentbrugge naar de R4?
Kom het te weten op onze infoavond met Joris Vandenbroucke, Vlaams parlementslid en ondertekenaar van de resolutie ‘Een leefbare toekomst voor de omgeving van het E17-viaduct in Gent (Gentbrugge-Ledeberg). Dinsdag 4 september 2018 om 19u30 in de Kollebloem, Leenstraat 18 in Heusden. Toegang is gratis
sp.a Melle gaat voluit voor een veilig gemeenteplein
De onveiligheid van het gemeenteplein is jammer genoeg gekend en veranderde de voorbije jaren niet. sp.a Melle wil hier echt iets aan doen en tekende een heraanlegplan voor het gemeenteplein uit en becijferde de kostprijs voor elke Mellenaar: dagelijks 1 eurocent (gespreid over) 30 jaar. Een bedrag dat wij graag betalen voor de veiligheid van iedereen die langs het gemeenteplein wandelt, loopt, fietst of rijdt.
Provincie start bouwdossier pompgemaal aan de Vuntebeek
De Vuntebeek was voor juli 2014 een waterloop die werd beheerd door de gemeente Melle. Sinds de herinschaling van de waterlopen (juli 2014) valt deze waterloop onder het beheer van het Oostvlaamse Provinciebestuur. De laatste jaren treedt herhaaldelijk wateroverlast op in het stroomgebied van deze waterloop, vooral ter hoogte van de KMO-zone waar de Vuntebeek uitmondt.
Smossen met de sossen
Zondag 18 maart, de dag na het congres, organiseerde sp.a Melle een eetfestijn met á volonté; stoverij en frietjes. Dit werd door meer dan honderd aanwezigen goed gesmaakt. In de verwelkoming zei Tim het volgende: "Het doet deugd als er zoveel aanwezigen deelnemen aan een activiteit van sp.a Melle, dat verwarmt ons hart en sterkt onze inzet en overtuiging om verder te doen" We gaan de gemeenteraadsverkiezing met vertrouwen tegemoet. Hij deed meteen ook een oproep naar iedereen die de handen uit de mouwen wil steken en van ver of dicht onze campagne wil ondersteunen.
Gouverneur schorst omstreden raadsbeslissing
Gouverneur schorst omstreden raadsbeslissing betreft de voorwaarden om een verkoopstand op de parking aan het Gemeenteplein te plaatsen tijdens de Melse feesten.
Melle zonder Uitpas in 2019
De drie Melse oppositiepartijen Groen, Open VLD en sp.a vroegen in de gemeenteraad van 19 februari 2018 om voor 1 april 2018 de besprekingen met Gent, Merelbeke en Destelbergen (huidige Uitpas regio Gent) op te starten zodat de Uitpas miv 1 januari 2019 ook in Melle kan worden ingevoerd. De vraag om voor 1 april de intentie bekend te maken aan de andere gemeenten van de Uitpasregio Gent werd door de CD&V en Nv-A bestuursmeerderheid niet aanvaard en weggestemd.

Vind meer (op deze site)

Herbeluister

Herbeluister de gemeente- of ocmw-raad.

Zoek artikelen

Zoek in ons archief naar eerder verschenen artikelen.

Contacteer ons!

Heeft u vragen, opmerkingen? Laat het ons weten!.

Schrijf in op onze nieuwsbrief


sp.a in Melle