sp.a Melle

Jij maakt morgen!

Zoek een artikel


Aantal gevonden resultaten: 328

Krijgen we binnenkort een masterplan voor studio M?
Studio M is 46 jaar oud en meer dan 12 jaar in het bezit van de gemeente. Iedereen die gebruikmaakte van de zaal, stelde ongetwijfeld vast dat deze zaal potentieel heeft om als cultureel centrum te dienen, maar door de leeftijd dringend aan een update toe is.
Wat is de actuele stand van zaken rond de plaatsing van digitale tellers?
Wat is de actuele stand van zaken rond de plaatsing van digitale tellers?
aanstellen stagiairs bij het OCMW
Op de OCMW raad van 21 februari stelt Tim Dhondt onderstaande vraag. Graag vernemen we van het bestuur de huidige en toekomstige visie i.v.m. het aanstellen van stagiairs bij de diensten van het OCMW. Leerlingen in opleiding dienen kansen te krijgen om werkervaringen op te doen, een stage bij het OCMW kan daarbij helpen en een belangrijke meerwaarde vormen in hun opleiding.
Bouw Parkschool en turn- en gymzaal
Wie regelmatig in de Beekstraat of Vossenstraat voorbij rijdt, ziet dat de nieuwe school en turnzaal steeds meer vorm aan het krijgen zijn. In de CBS-verslagen lezen we regelmatig dat het college een werfverslag of vorderingsstaat ontvangen heeft. We zouden de nodige documenten kunnen opvragen bij de diensten, maar in het belang van elke inwoner en alle raadsleden de volgende vraag.
Participatie en sociale activering
De beste manier om een persoon in armoede duurzaam herin te schakelen in de maatschappij is ontegensprekelijk een geslaagde integratie op de arbeidsmarkt. Maar niet alle OCMW-gerechtigden zijn in staat om te werken. Om ofwel gezondheids- of billijkheidsredenen zijn sommige mensen ver verwijderd van de arbeidsmarkt.
Leefbaarheid in de omgeving van de NMBS werkplaats
Tijdens de bespreking in de milieuraad van 24 februari kwamen de diverse vormen van hinder aan bod: geluid, licht, geur, fijn stof, trillingen en het ontbreken van een groenscherm als buffering. Belangrijk in de handhaving van de vooropgestelde normen is dat de gemeente als toezichthoudende overheid werd aangeduid. Dit houdt in dat de gemeente moet controleren of de vooropgestelde normen (als deze er zijn) worden nagekomen.
Samen BIN-nen
Heb jij al van het BIN-netwerk gehoord?
Hindermetingen werkplaats NMBS
Maandag 11 januari werden er op verschillende locaties rond de NMBS-werkplaats door Fluvius en in opdracht van het college van burgemeester en schepenen metingen gedaan ihkv de maximale lichtsterkte rond deze werkplaats.
Wilde bijen in nood
Op 29 april 2018 vroeg Wim aan de milieuraad om een actieplan op te stellen om alle soorten wilde bijen, die het momenteel voor diverse redenen moeilijk hebben, te helpen. De milieuraad en het Regionaal Landschap Schelde Durme zetten hun schouders onder het voorbereidende werk om dit bijenplan te lanceren. Op 18 januari 2021 werd met unanimiteit in de gemeenteraad beslist om Natuurpunt studie vzw dit wilde bijenplan te laten opstellen.
Een nieuw reglement voor gratis huisvuilzakken
Met het nieuwe reglement worden Mellenaars ondersteund die het financieel moeilijk hebben om oa de huisvuilophaling te betalen. Dit nieuwe reglement gaat de goede weg op, maar sp.a had bedenkingen en 1 ernstig bezwaar.
We mogen elkaar niet vastpakken, maar we laten elkaar niet los!
Onze jaarlijkse traditie naast de sp.a-leden ook onze sympathisanten te bedanken met een hapje en een drankje kon jammer genoeg door de Coronapandemie niet plaatsvinden. Maar sp.a zou sp.a niet zijn als we dit op een creatieve manier hebben aangepakt.

Vind meer (op deze site)

Herbeluister

Herbeluister de gemeente- of ocmw-raad.

Zoek artikelen

Zoek in ons archief naar eerder verschenen artikelen.

Contacteer ons!

Heeft u vragen, opmerkingen? Laat het ons weten!.

Schrijf in op onze nieuwsbrief


sp.a in Melle