sp.a Melle

Jij maakt morgen!

Zoek een artikel


Aantal gevonden resultaten: 312

Voorbereidende werken Bergwijkbrug
Voorbereidende werken Bergwijkbrug zorgen nu al voor extra verkeershinder en -drukte in wijk Vogelhoek.
Een beleid ruimtelijke ordening met twee snelheden
Bij de aanduiding van de leden voor de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (gecoro) werd een bekwame en deskundige expert geweigerd omdat hij ooit sp.a gemeenteraadslid en verkiezingskandidaat was en hij sinds 2010 tot einde 2018 de gecorovergaderingen bijwoonde als vertegenwoordiger van de sp.a fractie. Sindsdien is betrokkene niet langer politiek actief.
17 oktober, internationale dag van verzet tegen extreme armoede
Veel gezinnen en alleenstaanden, ook zij die een job hebben, vinden het steeds moeilijker om aan het einde van de maand rond te komen door de stijgende facturen, laat staan dat ze nog iets overhouden om te sparen of leuke dingen te doen met hun kinderen. Als daar nog eens pech bijkomt door het verlies van je job, ziekte of een ongeval, is de kloof naar (kinder)armoede niet erg groot. sp.a vindt dit niet normaal.
Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) dreigt nachtmerrie te worden voor straten in de omgeving van de Melse zandwinningsput
Op 22 juni jl. werd een advies ter stemming voorgelegd aan de gemeenteraad mbt het GRUP Zeeschelde Gentbrugge-Melle en Bastenakkers-Ham. De bestuursmeerderheid stemde zonder meer voor omdat het om een Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan gaat en dat dit plan veel ruimer is dan enkel de ontwikkeling van de voormalige zandwinningsput; hetgeen natuurlijk waar is, maar soms is het kleinere deel even belangrijk als het grotere geheel. Sp.a stemde tegen en de andere oppositiepartijen Open VLD en Groen onthielden zich.
Coronamaatregelen, is het niet beter om dit vooraf te bespreken?
Het is waar, de Melse CD&V en NV-A bestuursmeerderheid nodigde alle politieke fracties uit om de Corona ondersteuningsmaatregelen te bespreken. Deze besprekingen vonden plaats op 30 april, 7 mei, 3 juni en 30 juni. Er werd zonder discussie afgesproken dat alle politieke families hun schouders zouden zetten om constructief samen te werken en de getroffen Mellenaars, verenigingen en zelfstandigen te ondersteunen waar mogelijk en over de partijgrenzen heen samen te werken en te communiceren. Heel wat voorstellen werden op tafel gelegd en besproken. Niet alle voorstellen haalden de eindmeet, maar het voelde goed aan om op een constructieve manier alle getroffen Mellenaars, verenigen, edm te helpen.
Gratis twaalfrittenkaart NMBS
Iedereen heeft recht op een gratis 12 rittenkaart van de NMBS. Die kaart zal een Hello Belgium Railpass noemen. De kaart staat op naam en zal geldig zijn vanaf 5 oktober. Je kan er dan gedurende 6 maanden maximaal 2 trajecten/maand mee afleggen. (of 1X heen en terug) Ideaal voor een dagje weg!
COVID-19-toeslag bij Groeipakket
Gezinnen die hun inkomsten zagen dalen tijdens de Corona periode kunnen van 15 juni af een COVID-19-toeslag aanvragen bij hun Groeipakket.
Wat zijn de plannen met de Melse Zandwinningsput langs de Zeeschelde?
Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Zeeschelde Gentbrugge-Melle en Bastenakkers-Ham werd in de gemeenteraad van juni 2020 besproken. Het GRUP houdt in essentie in dat de dijk langs de Schelde en ter hoogte van de woonwijk met oa de John Youngstraat zal worden doorbroken. De zandwinningsput zal als expansie van de Zeeschelde dienen en om overstroming tegen te gaan zal rond deze zandwinningsput een nieuwe dijk worden gebouwd. Een dijk die zal grenzen aan de bebouwde percelen van oa de John Youngstraat. De ene dijk afbreken om er een nieuwe te bouwen, maar dan dichter bij de woonzones. Wie is hiervoor vragende partij?
Gratis kaarten concert 65-jarigen
Op de gemeenteraad van juni stelde gemeenteraadslid Tim Dhondt een vraag om de gratis kaarten die de gemeenteraad zichzelf schenkt te schenken aan het OCMW. U kan de vraag hier nalezen (en natuurlijk het antwoord beluisteren)
Openbaarheid van bestuur toch niet zo openbaar als wij dachten?
Jaarlijks wordt aan de gemeenteraad van Melle de Jaarrekening voorgelegd, dit is een overzicht aan cijfers van het voorbije politieke jaar waarin duidelijk wordt wat wel en niet geïnvesteerd en gerealiseerd werd. Het heeft ook een overzicht van de financiële toestand van onze gemeente.
Reeds 12 miljoen euro voor project Parkschool!
Het huidige bestuur van onze gemeente besliste om een nieuwe basisschool voor kleuters en lagere schoolkinderen te bouwen. Een beslissing waarmee we volmondig instemden omdat investeren in de toekomst steeds een prioritaire doelstelling moet zijn.

Vind meer (op deze site)

Herbeluister

Herbeluister de gemeente- of ocmw-raad.

Zoek artikelen

Zoek in ons archief naar eerder verschenen artikelen.

Contacteer ons!

Heeft u vragen, opmerkingen? Laat het ons weten!.

Schrijf in op onze nieuwsbrief


sp.a in Melle