sp.a Melle

Jij maakt morgen!

Omdat uw mening telt!
#jijmaaktMelle

Sinds diverse jaren werd er in Melle beslist om Mellenaars met een beperkt inkomen jaarlijks 1 rol vuilniszakken toe te kennen. Dit heeft zowel op sociaal, als op milieuvlak - denk aan sluikstorten – een meerwaarde. De voorwaarden om in aanmerking te komen worden bepaald door een financieel onderzoek. De insteek kan evenwel verschillend zijn: proberen we zo weinig mogelijk mensen van deze maatregel te laten genieten, of doen we dit zo breed mogelijk? Er zijn 3 mogelijkheden, waarbij het opvalt dat de eerste twee, qua kost de prijs van een rol huisvuilzakken sterk overstijgt. Dat lijkt ons toch wel een beetje ‘studio Kafka’. De prijs van het financieel onderzoek mag nooit hoger zijn dan de prijs van de rol vuilniszakken, die wordt toegekend.

Onder bepaalde financiële voorwaarden wordt voor Mellenaars met een beperkt inkomen één rol huisvuilzakken (ter waarde van max 17,50 euro) toegekend. In het verleden kostte het onderzoek meer dan de ondersteuningsmaatregel. Momenteel wordt dit reglement herschreven door de CD&V en NV-A bestuursmeerderheid en zal dit nadien aan de gemeenteraad worden voorgelegd. sp.a Melle is voorstander van een goed evenwichtig reglement, dat de doelgroep volledig bereikt. Wij vernemen graag iedereen zijn mening. Op basis van welke voorwaarden zouden jullie deze rol huisvuilzakken willen toekennen?

  1. Toekennen op basis van een zeer grondig financieel onderzoek zodat er zeker geen huisvuilzakken worden uitgereikt aan mensen die niet aan het reglement voldoen. Dergelijk onderzoek wordt door het OCMW-personeel uitgevoerd in samenwerking met de bank, die alle bankrekeningen, roerende en onroerende goederen van alle gezinsleden onderzocht van de voorbije jaren (max 10 jaar terug). Dergelijke bankonderzoek kost gemiddeld 140 euro en bij deze bankonkosten worden ook de loonkosten van het OCMW-personeel gerekend; hetgeen het totaal brengt op gemiddeld 200 euro per onderzoek.
  2. Toekennen op basis van een grondig financieel onderzoek dat volledig door het OCMW-personeel wordt uitgevoerd en hierdoor gemiddeld 100 euro aan loonkost bedraagt. Elke aanvrager zal dan alle bankuittreksels van de voorbije jaren moeten indienen en alle roerende en onroerende goederen van alle gezinsleden laten onderzoeken. Dergelijke onderzoek is zeer arbeidsintensief en zal minstens enkele uren werk inhouden en gemiddeld 100 euro per onderzoek kosten (afhankelijk van de omvang van het onderzoek)
  3. Toekennen op basis van een financieel onderzoek dat geen extra onkosten met zich meebreng voor Melle en ook geen extra werk voor het OCMW-personeel. Dit financieel onderzoek wordt twee keer per jaar uitgevoerd door de fiscus en de mutualiteit en kost elke Mellenaar geen euro extra. Dit onderzoek biedt een beeld over de beperkte financiële draagkracht van deze persoon en kost 0 euro per onderzoek..

Hoe zou jij de Mellenaars, die het financieel moeilijk hebben één rol huisvuilzakken ten bedrage van 17,50 euro willen toekennen?

.

Op basis van een geheel nieuw en zeer grondig financieel onderzoek in samenwerking met de bank, dat 200 euro per onderzoek kost.
Op basis van een geheel nieuw en grondig financieel onderzoek dat integraal door het OCMW personeel wordt uitgevoerd en 100 euro per onderzoek kost
Op basis van een financieel onderzoek dat door de fiscus en de mutualiteiten twee keer per jaar wordt uitgevoerd en 0 euro per onderzoek kost.

Vind meer (op deze site)

Herbeluister

Herbeluister de gemeente- of ocmw-raad.

Zoek artikelen

Zoek in ons archief naar eerder verschenen artikelen.

Contacteer ons!

Heeft u vragen, opmerkingen? Laat het ons weten!.

Schrijf in op onze nieuwsbrief


sp.a in Melle