sp.a Melle

Jij maakt morgen!

Lijst van de raden die u online kan beluisteren

sp.a Melle informeert

Wat gebeurde op de gemeenteraad?

Duidelijke en correcte informatie aan de Mellenaar bezorgen, is voor sp.a een noodzakelijk aandachtspunt. Wij brengen dan ook graag de informatie tot bij de Mellenaar en trachten dit zo duidelijk en op zoveel mogelijk manieren te doen. Om de Mellenaar nog beter in te lichten van het reilen en zeilen binnen de gemeentelijke politiek vind je op onze site een geluidsopname van de voorbije gemeenteraadszittingen, waarbij je per agendapunt de digitale weergave vindt van hetgeen tijdens de vergadering over dit agendapunt werd gezegd.

Dergelijke informatie kan interessant zijn voor mensen die interesse hebben in de lokale politiek. Het openbaar en toegankelijker maken van deze informatie is minstens even belangrijk voor iedereen die niet kan aanwezig zijn op de openbare zitting. Ook personen met een beperking (bvb mindere mobiliteit of visuele handicap) kunnen op die manier de verslaggeving volgen.

Wij hopen op deze manier informatie ter beschikking te stellen aan iedereen die wenst te weten wat er werd gezegd in de gemeenteraad van Melle.

sp.a Melle informeert

Wat gebeurde op de OCMW raad?

Duidelijke en correcte informatie aan de Mellenaar bezorgen, is voor sp.a een noodzakelijk aandachtspunt. Wij brengen dan ook graag de informatie tot bij de Mellenaar en trachten dit zo duidelijk en op zoveel mogelijk manieren te doen. Om de Mellenaar nog beter in te lichten van het reilen en zeilen binnen de gemeentelijke politiek vind je op onze site een geluidsopname van de voorbije OCMW raadszittingen, waarbij je per agendapunt de digitale weergave vindt van hetgeen tijdens de vergadering over dit agendapunt werd gezegd.

Dergelijke informatie kan interessant zijn voor mensen die interesse hebben in de lokale politiek. Het openbaar en toegankelijker maken van deze informatie is minstens even belangrijk voor iedereen die niet kan aanwezig zijn op de openbare zitting. Ook personen met een beperking (bvb mindere mobiliteit of visuele handicap) kunnen op die manier de verslaggeving volgen.

Wij hopen op deze manier informatie ter beschikking te stellen aan iedereen die wenst te weten wat er werd gezegd in de OCMW-raad van Melle.

Vind meer (op deze site)

Herbeluister

Herbeluister de gemeente- of ocmw-raad.

Zoek artikelen

Zoek in ons archief naar eerder verschenen artikelen.

Contacteer ons!

Heeft u vragen, opmerkingen? Laat het ons weten!.

sp.a in Melle