sp.a Melle

Jij maakt morgen!

Blijft het OCMW-cliënteel en personeel in de kou staan?

De dienstverlening van het OCMW verloopt problematisch; OCMW-cliënten krijgen te laat of geen ondersteuning. De OCMW-voorzitter, Frank De Vis (NV-A), noemde tijdens de gemeenteraad van september de overname van het OCMW vanuit de vorige legislatuur (CD&V) geen geschenk en vroeg èèn jaar tijd om deze problemen op punt te stellen. Tijd die noodzakelijk blijkt te zijn, maar die volgens sp.a er jammer genoeg niet meer is aangezien de noodzakelijke dienstverlening stropt en deze problemen te aanzienlijk zijn om dit nog voor het einde van 2019 op te lossen. De problematiek beperkt zich niet tot het personeelstekort, maar gaat ook over werkprocessen en lijn- en kwaliteitsbewaking.


OCMW-dienstverlening

De sp.a-fractie kreeg signalen dat de OCMW-dienstverlening sinds enkele maanden niet loopt zoals het hoort en dat aanvragen voor financiële steun of andere vormen van OCMW-hulpverlening zoals poetshulp aan huis ofwel niet ofwel vertraagd worden behandeld.


#MMMM

Brengt het nieuwe mobiliteitsplan Melle terug in beweging?

Reeds meerdere jaren worden nieuwe verkavelingen en bouwaanvragen toegestaan in onze gemeente, de meest in het oog springende zijn de uitbreiding op Melle Dries, Roodputte, Light Falls aan Melle College, de verkavelingen tussen Gontrode Heirweg en Caritasstraat, diverse appartementsblokken, bureaucomplexen langs de Brusselsesteenweg, Colruyt Academy, de NMBS-werkplaats, ...


#JijBentOpWeg

Fietsenstalling Cercle Melle

Op de gemeenteraad van juni had Tim een vraag over fietsenstalling aan Cercle Melle. Lees/beluister hieronder zijn vraag.


#NMBSSite

Buurtbewoners rond de nieuwe NMBS-site blijven in de kou staan.

Omtrent de problematiek van de overlast rond de nieuwe NMBS-werkplaats, stelde sp.a-Melle , op de gemeenteraad van 29 april 2019, een vraag over de toegenomen hinder veroorzaakt door de verlichting op de site, remtesten met treinen en motoren van locomotieven die gedurende uren buiten het gebouw staan te draaien.


#UitPas

Vanaf 2020 is de UiTPAS verkijgbaar in Melle

De UITpas is een algemene voordeelpas die iedereen kan verwerven, met bijzondere aandacht voor de doelgroep ‘mensen in armoede’ die dankzij deze UiTPAS extra kansen krijgen en aan gereduceerd tarief aan een vrijetijdsaanbod kunnen deelnemen. Om deze pas in te voeren vanaf 1 januari 2020 is er voor 1 april 2019 een principe-akkoord nodig om de besprekingen op te starten.


#Gemeenteraad2019 - maart

Personeelsbeleid VERKO

Om een einde te maken aan het aanslepende en ernstige personeelsconflict bij VERKO vroeg Wim Verween tijdens de gemeenteraadszitting van 4 maart 2019 om aan de agenda van de algemene vergadering van VERKO een agendapunt toe te voegen waarin Melle oproept om in nauwe samenwerking met het management, de vakbonden en het personeel een extern onderzoek op te starten naar het falende personeelsbeleid binnen de intercommunale en om de begeleidingsmaatregelen, die voortvloeien uit dit onderzoek nauwgezet uit te voeren en de nodige begeleiding te voorzien om de breuken te lijmen en zo opnieuw een efficiënte afvalophaling en dus ook dienstverlening voor onze burgers blijvend te garanderen.


#gemeenteraad2019 - maart

Reinigen van rioolkolken en verwijderen van bladeren op fietspaden

Een inwoner van de collegebaan stelde ons de vraag hoe het eigenlijk zit met het verwijderen van bladeren en reinigen van rioolkolken op ons grondgebied.


Fiets/voetverbinding tussen Schaapswegel en Fazantenstraat

Op vraag van inwoners uit de wijk Driebunderput aan het Lammeke.

Tussen de Fazantstraat en de Schaapswegel is een deel fiets/voetpad aangelegd in onverhard, waterdoorlatend materiaal. Dit deel wordt ook aangeduid als Schaapswegel en komt uit op de Schaapswegel, gegoten in beton, die verlicht is en zorgt voor een verbinding tussen de Vossenstraat en de Geraardsbergsesteenweg.


Het voorlopige RUP brouwerij Huyghe

Maandag 17 februari 2019 wordt in de gemeenteraazd vanaf 20u de goedkeuring van één van de belangrijkste dossier besproken nl. "het voorlopige RUP brouwerij Huyghe"

Wie interesse heeft in de antwoorden op de vraag of dit industriële bedrijf een plaats blijft hebben in Melle komt dan best eens luisteren.


Gemeenteraad in maart.

De legislatuur start goed want in maart 2019 wordt er geen gemeenteraad gepland. Dit betekent dat er tussen de gemeenteraad op 18 februari en de eerstvolgende op 29 april (10 weken lang) niet echt iets kan worden beslist in Melle. Wim Verween vroeg in de gemeenteraad van januari naar de reden en deed een suggestie om een andere datum in maart te kiezen. Hieronder kan u zijn vraag lezen. Er werd door de meerderheid heel wat naast de kwestie verteld en gepraat, maar een reden bleef uit. Jammer dat sommige raadsleden van de meerderheid een skivakantie verkiezen boven het besturen van Melle.


Nieuwe voorzitter sp.a Melle

In december 2018 heeft sp.a Melle de procedures gestart om een nieuwe voorzitter te vinden.

Tot dan heeft Tim Dhondt die functie met glans uitgevoerd. Daar hij verkozen is als gemeenteraadslid, een full time job heeft en daarnaast ook nog bijspringt in de zaak van zijn echtgenoot vond hij de tijd rijp om de fakkel door te geven.

Philip Vansweevelt was kandidaat om de functie (opnieuw) uit te voeren.

De leden van sp.a Melle hebben de nieuwe voorzitter unaniem aanvaart. Zo is Philip nu officieel de opvolger van zijn opvolger!


Bezwaar tegen het rooien van 30 essen.

sp.a Melle diende op 4 december een bezwaarschrift in tegen de intentie om 30 esse te rooien met 4 argumenten die u hier kan lezen.


Geen megabrouwerij in het centrum van Melle.

Goede ruimtelijke ordening voorziet dat bedrijven ook in het woongebied worden opgenomen. Deze woongebieden zijn echter in de eerste plaats bestemd om de woonfunctie verder uit te bouwen.

Bepaalde bedrijven worden - gelet op hun omvang en mogelijke hinder – best ingeplant in een ambachtelijke zone. Deze zones worden meestal voorzien aan de dorpsrand om de hinder te beperken.

Door de brouwerij Huyghe nog verder uit te breiden, krijgt dit semi – industrieel bedrijf een nog meer vast karakter in het Melse centrum.


Melse bestuursmeerderheid steunt communautair standpunt uit Ronse.

qu'est-ce que vous dites, mijn ratje

CD&V en NV-A Melle zal aan de Federale Regering vragen om alles in het werk te stellen om de taalfaciliteiten in Ronse af te schaffen. Deze vraag kwam aan bod in de gemeenteraad van 17 september 2018. Hiermee onderschrijft de Melse bestuursmeerderheid de standpunten van Vlaams Belang, NV-A en CD&V uit Ronse en kreeg de Melse gemeenteraad plots een communautair karakter.


Liever een kleurrijke gevel, dan een saai verkiezingsbord aan de deur.

Het zou ons verwonderen mocht je het nog niet weten, maar we gaan met z’n allen op 14 oktober opnieuw naar de stembus.

Bijna alle politieke partijen maken dit zeer duidelijk door langs de hoofdwegen en aan belangrijke kruispunten grote verkiezingsborden te plaatsen. Ook raamaffiches en andere vormen van publiciteit worden aan de ramen gekleefd om de kiezer om hun stem te vragen. Nochtans is aangetoond dat affiches en borden langs wegen slechts 3% van de kiezers bereiken.

sp.a Melle kiest resoluut voor een campagne waarbij we het milieu en uw brievenbus sparen.


#JijBentOpWeg

sp.a Melle gaat voluit voor een veilig gemeenteplein

De onveiligheid van het gemeenteplein is jammer genoeg gekend en veranderde de voorbije jaren niet.

sp.a Melle wil hier echt iets aan doen en tekende een heraanlegplan voor het gemeenteplein uit en becijferde de kostprijs voor elke Mellenaar: dagelijks 1 eurocent (gespreid over) 30 jaar. Een bedrag dat wij graag betalen voor de veiligheid van iedereen die langs het gemeenteplein wandelt, loopt, fietst of rijdt.


#JijMaaktMelle #JijBentEcologisch

Zwerfvuil, daar doen we samen iets aan

Dagelijks worden we in het straatbeeld geconfronteerd met lege blikjes, flesjes, maaltijdverpakkingen en dergelijke meer.

Van de miljoenen flesjes en blikjes die jaarlijks over de toonbank gaan, belandt nog altijd een aanzienlijk deel naast de vuilbak. Plastic flesjes en blikjes zijn op dit moment verantwoordelijk voor zo’n 40 procent van het zwerfafval.


mobiliteit

Buurtbewoners en leden GWV opgetogen over schets Gemeenteplein.

In de vorige editie lieten we verstaan dat sp.a-Melle kiest voor een totale aanpak van het gemeenteplein. Na een eerste overleg met buurtbewoners en lokale zelfstandigen klopten we aan bij specialisten om ons verder te ondersteunen met tips en suggesties.


#jijmaaktMelle

Samen maken we de aarde kouder en de samenleving warmer

Heel wat mensen geloven niet langer dat partijpolitiek een positief verschil kan maken in hun dagelijkse leven. Velen zijn zelfs ronduit kwaad op een systeem dat hoge inkomens genereert voor een select clubje, terwijl er alsmaar minder financiële ruimte is voor zaken, die zij belangrijk vinden. Het besef dat politieke keuzes een ontzettende impact hebben op het échte leven van vele mensen, is in een mum van tijd weggeëbd. Intussen gaat het al lang niet meer alleen over gepensioneerden, zieken, mensen met een handicap of in armoede.


Lijsternest

RUP Lijsternest

De vraag van de buurtbewoners naar heraanleg van deze groenzone rond het GOC Lijsternest dateert van meer dan tien jaar terug. Het RUP voor het Lijsternest werd op 18 mei 2015 definitief goedgekeurd en op 1 juli 2015 werd een bespreking met geïnteresseerde buurtbewoners georganiseerd.

Op 9 februari 2016 volgde een eerste ontwerp van heraanleg dat opnieuw aan de buurt werd voorgesteld. Intussen zijn we 9 maanden verder.


Studio M.

Geen totaalvisie

Op de gemeenteraad van februari 2016 heeft Jan Raepsaet een vraag over Studio M. Hij had opgemerkt dat de gemeente wel erg veel geld pompt in Studio M. Buiten de aankoop (918 750 euro) is er tot op vandaag al 240 000 euro geïnvesteerd in het opknappen van dat gebouw. Iedereen die het gebouw kent zal hem gelijk geven.... echt gezelliger is het er niet op geworden, meer nog, het blijft een groot lomp gebouw dat buiten het centrum van Melle ligt. Wij weten heus ook wel dat dit gebouw gebruikt wordt (we gebruiken het trouwens zelf elk jaar voor onze Curieus rommelmarkt) toch vinden wij 240 000 euro veel geld voor iets wat een bodemloze put lijkt.

Vind meer (op deze site)

Herbeluister

Herbeluister de gemeente- of ocmw-raad.

Zoek artikelen

Zoek in ons archief naar eerder verschenen artikelen.

Contacteer ons!

Heeft u vragen, opmerkingen? Laat het ons weten!.

Schrijf in op onze nieuwsbrief


sp.a in Melle