sp.a Melle

Jij maakt morgen!

Cercle Melle genoodzaakt om zwaar te investeren!

Het is al jaren de droom van het huidige gemeentebestuur om de sport te centraliseren op de Kouterslag. Er werd dan ook een masterplan opgemaakt om duidelijkheid en een visie naar voren te brengen.

Toch slaagt men er niet in om de gemaakte beloftes na te komen. Op wens van schepen van sport Frank De Vis, zou het mogelijk worden om onder andere Cercle Melle te laten voetballen op een compleet nieuw en modern ingericht voetbalcomplex op de kouterslag.

In 2013 verklaarde hij in de krant dat het al te decadent is om een voetbalploeg te laten voetballen op bouwgrond. De huidige locatie van Cercle Melle is namelijk bouwgrond, men wil deze verkopen en met de opbrengst ervan de nodige infrastructuur voorzien op de Kouterslag.

Op zich een fantastisch idee. Minder verkeersdrukte in het centrum, minder lawaai voor de buurt en geen last meer van overvliegende ballen in de diverse tuinen. Daarnaast kan de verhuis een meerwaarde betekenen voor het hele gezin, wie niet naar het voetbal wil gaan, kan gebruik maken van andere faciliteiten die op de Kouterslag aangeboden worden.

Maar helaas, van de verkoop is nog lang geen sprake en Cercle Melle kan niet langer op de huidige staat van het voetbalveld blijven spelen. Het veld is vaker een zandbak of modderpoel dan effectief een volwaardig speelveld.

Zij zien zich nu genoodzaakt om zwaar te investeren op de huidige site. De aanleg van een kunstgrasveld is de enige deftige oplossing om mee te kunnen met de omliggende ploegen en een degelijk speelveld aan te bieden. Dergelijke investeringen zijn niet mals, men spreekt al snel van €400.000, alsof dit niet decadent te noemen is.

Om die reden vraagt Cercle Melle een verlenging van het huidige contract. Van 2032 naar 2040. Daarbij vragen ze voor de komende 20 jaar een subsidie van €10.000 per jaar.

Op heden krijgt elke sportclub die een aanvraag indient en voldoet aan de voorwaarden een subsidie uit het sportfonds. Het gebruikte reglement is eerlijk en correct voor elke ploeg. De gevraagde subsidie voor Cercle Melle is meer dan het dubbele van de subsidie die ze nu verkrijgen.

Terecht kan je denken als je dergelijke zware investeringen dient te doen. Echter is ze niet correct en eerlijk ten opzichte van andere clubs. Volgens ons worden op deze manier precedenten gecreëerd.

Je kan dan wel een masterplan opstellen, als je het jaren in de kast laat liggen alvorens ermee aan de slag te gaan wordt het wel heel moeilijk om je beloftes waar te maken. Door de trage aanpak en het niet durven ondernemen, komen we nu tot de vaststelling dat een club gedwongen wordt zwaar te investeren en daar bepaalde voorwaarden aan koppelt. In ander gemeenten rondom ons zoals Wetteren, Laarne, Oosterzele en Merelbeke lukt het wel om een moderne sportinfrastructuur te realiseren.

Laat het heel duidelijk zijn dat sp.a-Melle geen enkel probleem heeft met de plannen van Cercle Melle, het is een absolute noodzaak om de club gezond en concurrentieel te houden. Echter zien wij de club liever terechtkomen op de Kouterslag waar het zich verder kan ontwikkelen als een volwaardige club die gebruik maakt van de meest moderne accommodatie voor de komende jaren.

Indien dit bestuur zijn beloftes zou nakomen, zou Cercle Melle deze investering niet moeten doen. Alweer blijkt maar eens dat dit bestuur veel belooft aan de Mellenaar, maar door verdomd weinig voor in de plaats zet.


Aangemaakt door Tim Dhondt - 21 januari 2020

Vind meer (op deze site)

Herbeluister

Herbeluister de gemeente- of ocmw-raad.

Zoek artikelen

Zoek in ons archief naar eerder verschenen artikelen.

Contacteer ons!

Heeft u vragen, opmerkingen? Laat het ons weten!.

sp.a in Melle