sp.a Melle

Jij maakt morgen!

Meerjarenplanning (MJP) 2020 – 2025

Voor de dame en heren van het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) was het op 16 december 2019 de absolute hoogdag van het afgelopen jaar.

De bestuursmeerderheid stelde er haar planning en de daaraan verbonden budgetten voor om de komende jaren Melle verder te onderhouden, uit te bouwen en aantrekkelijker te maken. Je zou het de nieuwjaarsbrief van het CBS kunnen noemen.

De voorgestelde MJP belooft alvast heel veel. De komende 6 jaar wil dit bestuur maar liefst 21 miljoen euro investeren, liefst zonder daarvoor één euro te lenen en steeds rekenend op de daaraan gekoppelde subsidies. Indien het toch zou moeten plant men een lening van 5 miljoen euro.

Dat klinkt meteen als muziek in de oren en we hebben dan ook met de nodige aandacht, als oppositiepartij, het 400 pagina’s dikke dossier doorgenomen. We gaven alvast onderstaande boodschap mee aan het College van Burgemeester en Schepenen.

"Eerlijk gezegd houden we er niet van om steeds een kat en muis spel te spelen tussen meerderheid en oppositie. Prioritair zijn de inwoners van onze gemeente en het is onze gedeelde verantwoordelijkheid om hen waar voor hun geld te bieden. En ja, het is logisch dat niet iedereen dezelfde standpunten en doelstellingen naar voor schuift, anders hadden we geen meerderheid en oppositie nodig gehad.

In huidige situatie is het dan ook onze taak om de vinger aan de pols te houden en de door jullie voorgestelde MJP kritisch, met, en we zeggen het nog eens, de Mellenaar als prioritaire doelstelling, onder de loep te nemen.

De vergadering op de commissie financiën verliep heel constructief, we zijn dan ook van dit standpunt uitgegaan om onze bedenkingen bekend te maken? NIET om alles van tafel te vegen, NIET om negatief te zijn, NIET omdat jullie de meerderheid zijn, maar WEL omdat we ervan overtuigd zijn dat samenwerken tot de beste oplossing leidt.

We hopen dan ook dat jullie gewoon even stilstaan bij wat er uit de oppositie van tips, bemerkingen en suggesties gekomen zijn. Dat jullie de waardevolle zaken die we als oppositie naar voorgebracht hebben bespreken, bekijken en graag meenemen in de uitwerking van de MJP, dat jullie verder durven kijken dan de politieke grenzen tussen de partijen."

En dat er werk aan de winkel is, is heel duidelijk. De huidige belastingen blijven bestaan, ze zullen niet stijgen, echter ook niet dalen. Toch haalden we hier enkele zaken aan die niet eerlijk zijn. Een alleenstaande die moet overleven met een weduwepensioen betaalt evenveel gemeentebelasting als de CEO van een bedrijf die samen met zijn 3 kinderen verblijft in een luxueuze villa met zwembad. Vinden jullie dit eerlijk en correct?

Een bedrijf dat net kleiner is dan 500m² betaalt meer belastingen dan een bedrijf dat 510m² is. Vinden jullie dit eerlijk en correct?

Ben je eigenaar van een hot-dog kraam dan betaal je een vast bedrag, ben je echter eigenaar van een frietkraam, dan betaal je per m². Opnieuw geen correcte verdeling en een oneerlijke belasting? Vinden jullie dit eerlijk en correct?

En zo kunnen we nog een aantal belastingen aanhalen, er zit nergens een correcte en dus eerlijke toepassing in. Door dit met enkele voorbeelden te verduidelijken werd het ook bij de Burgemeester en zijn schepenen duidelijk dat er toch her en der iets niet klopte.

De burgemeester wist te zeggen dat ze dit nog eens zouden herbekijken, sorry. Sorry? Dit huiswerk had men eerst moeten maken alvorens dit door de strot van de oppositie en nog belangrijker de Mellenaar te duwen.

Vanuit sp.a vinden we het niet kunnen dat mensen die het vertrouwen kregen van de inwoners en daarvoor ook voltijds betaald worden hun werk niet ernstig nemen en gewoon doen waar ze zin in hebben.

De opmaak van dit MJP kwam tot stand dankzij een doelstellingenboom die uit 5 takken bestaat, echter kregen wij als oppositie slechts 4 takken te zien. Net voor de gemeenteraad werd deze 5de tak alsnog voorgelegd en het werd zelfs nog beter, tijdens de zitting nam elke schepen het woord om zijn of haar doelstellingen en prioriteiten voor te stellen.

Het zou een teken van respect en openbaarheid geweest zijn indien men deze complete doelstellingenboom met de nodige toelichtingen eerder ter kennis had gegeven aan de leden van de oppositie. Het zou onze inbreng en tussenkomst alvast een stuk minder argwanend gemaakt hebben. Op onze suggestie om deze mondelinge beleidsintenties uit te schrijven werd, met een duidelijke neen, niet ingegaan.

Nu zijn we helaas niet overtuigd van hun planning, wij denken dat ze veel beloven om aan het einde van de rit opnieuw vast te stellen dat men niet slaagde in het halen van doelstellingen.

Wat men wil doen is niet min, bij deze alvast een greep uit de geplande investeringen.

Voor Melle centrum:

Heraanleg van wegen, voet- en fietspaden in de Kloosterstraat, Wezenstraat, Brugstraat, Kapellestraat, Gemeenteplein, Vossenstraat, Schauwegemstraat, Beekstraat, Gontrode Heirweg, Kouterslag, aanleg parking Kouterslag, Skatepark Kouterslag, bouw van nieuwe basisschool en turnzaal, aanleg Elsdries park, plaatsen van flitscamera’s, installeren van een mobi-punt, ombouwen van de kleuterklassen naar een museum, renovatie van het gemeentehuis, verkoop GBS en oude brandweerkazerne, ....

Voor Gontrode:

Saneren van de Meerstraat en Proefhoevestraat, fietspaden op de Scheldeweg, ...

Voor Melle Vogelhoek:

Fietssuggestiestroken in de Merelbekestraat, heraanleg van Varingstraat en Vijverwegel i.f.v. fietssnelweg, ...

Heel wat van deze investeringen en plannen zijn daarnaast afhankelijk van wanneer men de te verkrijgen subsidies zal ontvangen en van diverse hogere overheden zoals AWV, NMBS, De Lijn, Vlaamse Gewest, .....

Wij hadden het graag wat gedurfder gezien. Je kan dan wel aan de meet als beste van de klas eindigen omdat je de laagste schuldenlast hebt per inwoner, toch dient daar ook iets tegenover te staan.

Als we naar gemeenten kijken rondom ons, dan zien we inderdaad vaker een hogere schuldenlast, maar ook een betere infrastructuur zoals een afgewerkt en nuttig GOC, een complete en gecentraliseerde sportinfrastructuur, een toegankelijke dienstverlening, beter aangelegde voet- en fietspaden, ...


Aangemaakt door Tim Dhondt - 30 december 2019

Vind meer (op deze site)

Herbeluister

Herbeluister de gemeente- of ocmw-raad.

Zoek artikelen

Zoek in ons archief naar eerder verschenen artikelen.

Contacteer ons!

Heeft u vragen, opmerkingen? Laat het ons weten!.

sp.a in Melle