sp.a Melle

Jij maakt morgen!

Vuurwerk: voor of tegen?

Open VLD stelde in de gemeenteraad van december voor om alle vuurwerk in Melle met onmiddellijke ingang af te schaffen. We vonden dit een vergaand maar absoluut bespreekbaar voorstel.

We kunnen niet ontkennen dat elke vorm van vuurwerk allerlei vormen van hinder veroorzaken (geluid, geur, fijn stof, bodemvervuiling, dierenleed, edm) en dat dit ook een hoog veiligheidsrisico inhoudt.

sp.a wil daarom een onderscheid maken tussen het particuliere vuurwerk en het georganiseerde vuurwerk, omdat het particuliere vuurwerk op diverse locaties en tijdstippen voor hinder zorgt en het veiligheidsrisico het grootste is. Bovendien is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen illegaal of goedgekeurd vuurwerk. Het verschil tussen beide is aanzienlijk (bvb gebruik van zware metalen) en als het om particulier vuurwerk gaat, is de kans groter dat dit om illegaal vuurwerk gaat dan bij het groepsvuurwerk.

Door de hinder die hier wordt veroorzaakt en de risico’s dat dit particuliere vuurwerk inhoudt, is sp.a voorstander om deze vorm van vuurwerk onmiddellijk te verbieden.

Bij groepsvuurwerk weten we dat de hinder gelijkaardig is, echter er kan de herkomst van het vuurwerk gecontroleerd worden en tevens is het veiligheidsrisico beperkter omdat de veiligheidsdiensten (brandweer en politie) op deze activiteit aanwezig zijn. Ook de locatie blijft beperkt tot één waardoor de hinder minder verspreid is.

Daarnaast heeft het organiseren van groepsvuurwerk een absolute meerwaarde op het sociale gebeuren. Mensen worden samengebracht om te genieten en dat levert ook de lokale handelaars een verdienstelijke avond op.

Met sp.a hebben we voorgesteld om dit groepsvuurwerk pas af te schaffen als er een gelijkwaardige vervangende activiteit wordt voorzien waarbij zowel geluid, geur en andere vormen van hinder worden gereduceerd en er geen veiligheidsrisico is.


Aangemaakt door Wim Verween - 27 december 2019

Vind meer (op deze site)

Herbeluister

Herbeluister de gemeente- of ocmw-raad.

Zoek artikelen

Zoek in ons archief naar eerder verschenen artikelen.

Contacteer ons!

Heeft u vragen, opmerkingen? Laat het ons weten!.

sp.a in Melle