sp.a Melle

Jij maakt morgen!

#MMMM

Brengt het nieuwe mobiliteitsplan Melle terug in beweging?

Reeds meerdere jaren worden nieuwe verkavelingen en bouwaanvragen toegestaan in onze gemeente, de meest in het oog springende zijn de uitbreiding op Melle Dries, Roodputte, Light Falls aan Melle College, de verkavelingen tussen Gontrode Heirweg en Caritasstraat, diverse appartementsblokken, bureaucomplexen langs de Brusselsesteenweg, Colruyt Academy, de NMBS-werkplaats, ...

De komende jaren komen daar nog enkele realisaties bij in de Vossenstraat, Brusselsestaanweg Gontrode Heirweg en niet te vergeten de verhuis van de Gemeentelijke Basisschool.

Heel wat realisaties die een grote verkeersstroom met zich meebrengen en die vragen om een aangepast wegenstelsel waarin zowel de voetganger, fietser, het openbaar vervoer als de wagen zijn plaats kunnen vinden.

Helaas heeft tot op heden het realiseren van nieuwe woningen, winkels en bureaus een veel snellere ontwikkeling gekend dan het aanpassen en aanpakken van voet- en fietspaden, pleinen, straten en vlotte verbindingen.

Het valt heel wat inwoners op dat Melle vooral stilstaand verkeer kent en dat er nog maar weinig straten en voet- en fietspaden aangepast of aangepakt werden. Mede hierdoor kent Melle op heden heel vaak verkeersproblemen en voelen fietsers en voetgangers zich niet veilig op de (amper) voorziene infrastructuur.

Nochtans kan een aangepast en veilig netwerk van voet- en fietspaden een oplossing bieden waardoor meer inwoners vaker te voet of met de fiets hun traject zouden afleggen, vooral als het gaat om boodschappen en uitstappen die dichtbij gelegen zijn.

Na inspraak van bewoners startte de ontwerper met de uitwerking van een nieuw mobiliteitsplan, hierin voorzag hij enkele, soms drastische, maatregelen die ervoor kunnen zorgen dat het verkeer in Melle alvast een stuk vlotter zal verlopen.

We beseffen maar al te goed dat we als gemeente vaak ook afhankelijk zijn van hogere instanties zoals de NMBS, De Lijn, Agendschap Wegen en Verkeer en de Vlaamse Overheid. Toch zijn er ook heel wat lokale wegen waar men reeds jaren iets had kunnen aandoen. Het effenleggen van een voetpad dienst volgens ons geen jaren te duren, om maar een voorbeeld te geven.

Eind april werd het mobiliteitsplan, dat afgetoetst werd door de bestuursmeerderheid, voorgesteld aan de mobiliteitsraad. Hierin komt de beleidsvisie van de huidige bestuursmeerderheid naar boven. Daarin werd meteen duidelijk dat een aantal, goede tot zeer goede, voorstellen geschrapt werden. Zo ook de verkiezingsbelofte die NV-A maakte om zowel in de Merelbekestraat als in de Vossenstraat/Gemeenteplein/Kerkstraat veilige fietsverbindingen met fietspaden te realiseren.

Naar ons gevoel heeft deze bestuursmeerderheid schrik om duidelijke en drastische maatregelen te nemen en zo het verkeer terug vlot te krijgen op ons grondgebied. De eerste 3 jaar moeten we alvast niet veel aanpassingen verwachten en voor wie dacht dat de tram binnen enkele jaren tot Melle centrum komt is eraan voor de moeite. De Lijn heeft deze verbinding uit haar Pegasusplan gehaald, binnen de eerste 10 à 15 jaar moeten we deze verbinding al zeker niet verwachten.

We vinden het jammer dat men geen duidelijke visie vooropstelt, zoals ook de straten rond de nieuwe site van de Gemeentelijke Basisschool. Deze dient grondig aangepakt te worden en dit liefst voor de verhuis van de school. Zo kunnen de jonge kinderen zich op een veilige manier van en naar school begeven, en weten ouders dat de het voorziene traject aangepast is.

We hopen alvast dat men snel tot acties zal overgaan, echter vrezen we het omgekeerde.

Wat men als eerste voorop dient te stellen is het creëren van een veilig en verkeersluw Gemeenteplein. Met sp.a tekenden we reeds een plan uit hoe een toekomstig, veilig en vlot Gemeenteplein er zou kunnen uitzien en waar we rekening hielden met alle deelnemers aan het verkeer alsook de toegankelijkheid naar de zelfstandige ondernemers en het gemeentehuis.

Daarnaast dient volgens ons de prioriteit uit te gaan naar het realiseren van een duidelijke verkeersstroom rond de site van de nieuwe gemeenteschool zodat kinderen vlot en veilig naar school kunnen en de buurt niet geconfronteerd wordt met een verkeersinfarct.

Er is heel wat werk aan de winkel en de ambities in het door de ontwerper voorgestelde mobiliteitsplan waren vernieuwend, soms gedurfd maar vaak noodzakelijk om Melle terug vlot te trekken en zo de broodnodige overbrugging te voorzien alvorens het infarct haar helemaal fataal zal worden. Echter speelst de huidige meerderheid op veilig en hebben ze het mobiliteitsplan aangepast naar een flauw afkooksel.

We vrezen, beste inwoners, dat we de komende jaren nog veel en lang in de diverse files op het grondgebied van Melle zullen vertoeven. Maar hoop doet leven natuurlijk.


Aangemaakt door Tim Dhondt - 28 juni 2019

Vind meer (op deze site)

Herbeluister

Herbeluister de gemeente- of ocmw-raad.

Zoek artikelen

Zoek in ons archief naar eerder verschenen artikelen.

Contacteer ons!

Heeft u vragen, opmerkingen? Laat het ons weten!.

sp.a in Melle