sp.a Melle

Jij maakt morgen!

#Gemeenteraad2019 - maart

Personeelsbeleid VERKO

Om een einde te maken aan het aanslepende en ernstige personeelsconflict bij VERKO vroeg Wim Verween tijdens de gemeenteraadszitting van 4 maart 2019 om aan de agenda van de algemene vergadering van VERKO een agendapunt toe te voegen waarin Melle oproept om in nauwe samenwerking met het management, de vakbonden en het personeel een extern onderzoek op te starten naar het falende personeelsbeleid binnen de intercommunale en om de begeleidingsmaatregelen, die voortvloeien uit dit onderzoek nauwgezet uit te voeren en de nodige begeleiding te voorzien om de breuken te lijmen en zo opnieuw een efficiënte afvalophaling en dus ook dienstverlening voor onze burgers blijvend te garanderen.

Dit voorstel van sp.a Melle werd unaniem aanvaard.


Aangemaakt door Wim Verween - 6 maart 2019

Vind meer (op deze site)

Herbeluister

Herbeluister de gemeente- of ocmw-raad.

Zoek artikelen

Zoek in ons archief naar eerder verschenen artikelen.

Contacteer ons!

Heeft u vragen, opmerkingen? Laat het ons weten!.

Schrijf in op onze nieuwsbrief


sp.a in Melle