sp.a Melle

Jij maakt morgen!

#Gemeenteraad2019 - februari

Waarom werd de buurt niet geïnformeerd over asbest op de site Beek en Vossenstraat?

sp.a informeerde de onmiddellijke buurt over de aanwezigheid van asbest in de oude schoolgebouwen omdat wij hadden vernomen dat de gemeente hierover geen infomoment had gepland.

Onze bezorgdheid gaat uit naar de veiligheid ifv het gezondheidsrisico dat aan de dag moet worden gelegd om tijdens de sloopwerken dit gevaarlijke goedje op een professionele manier te verwijderen.

Het asbestinventaris van de site Vossenstraat/Beekstraat dateert van 2 mei 2017 en vermeldt gedetailleerd op welke locatie en welke soort asbest er zich op de site bevindt. In zo goed als alle gebouwen bevindt er zich asbest, maar samengevat en in grote lijnen is dit in de:

  • CV-leidingen in kruipkelder (alle blokken) : los gebonden asbestisolatie
  • CV-leidingen in kelder blok keuken/refter : los gebonden asbestisolatie
  • Hecht gebonden asbest in de vensterbanken van alle blokken, aan het buitenschrijnwerk
  • Hecht gebonden asbest vlakke platen als lambrizering op sporadische plaatsen in alle blokken
  • Hecht gebonden asbest vulpanelen als plint in het buitenschrijnwerk : blok E

Dat er ook asbest in de mastiek zit zoals in het krantenartikel van 5 februari jl. staat, is terecht, maar je vindt - naast de eerdere locaties, die ons inziens belangrijker en risicovoller zijn - dit gevaarlijke goedje ook in de verlijmingen van de vloerbekleding, wandbekleding, vulpanelen en mogelijks ook de rioleringsbuizen.

Wij lezen ook in de krant dat de sloopwerken vertraging oplopen omdat de gemeente de plannen wijzigde en pas in laatste instantie vaststelde dat zij subsidies kunnen krijgen voor het ruimen van asbest.

De intentie om deze site te verwerven dateert reeds van 2008. Het was een publiek geheim dat er asbest in deze gebouwen zit en sinds het inventaris uit 2017 is daar nu zekerheid over. Het persbericht dat in elke school in Vlaanderen een beroep kan worden gedaan op subsidies van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij om asbest in schoolgebouwen versneld en veilig te verwijderen dateert van 6 juli 2018.

De aanwezigheid van asbest moet niet worden aangetoond noch de noodzaak dat we dit gevaarlijke goedje als gemeente met de grootste zorg moeten laten verwijderen, maar toch hebben we nog enkele vragen:

  • Heeft u als schepen de pers ingelicht over alle locaties en soorten asbest, die in het asbestregister van de gebouwen op de site zijn opgenomen?
  • Waarom werden de bewoners niet geïnformeerd over de aanwezigheid van asbest tijdens een gemeentelijk infomoment?
  • Kan er mij iemand een zinvolle uitleg geven waarom de subsidie-aanvraag voor de asbestopruiming ook een oorzaak is van de vertraging van deze sloopwerken, terwijl de aanwezigheid van asbest ruim op voorhand was gekend?
  • Wanneer heeft de gemeente de subsidieaanvraag ingediend voor het verwerken van asbest en hoeveel bedraagt deze subsidie?


Elders op het web
Nieuwsblad: Gemeenteschool moet nog wat langer aan de Brusselsesteenweg blijven

Aangemaakt door Wim Verween - 15 februari 2019

Vind meer (op deze site)

Herbeluister

Herbeluister de gemeente- of ocmw-raad.

Zoek artikelen

Zoek in ons archief naar eerder verschenen artikelen.

Contacteer ons!

Heeft u vragen, opmerkingen? Laat het ons weten!.

sp.a in Melle