sp.a Melle

Jij maakt morgen!

Wat met het asbest op de site Vossenstraat/Beekstraat?

Het sloopdossier van de voormalige schoolgebouwen op de site Beek/Vossenstraat start op maandag 4 februari 2019. Het bouwterrein wordt ook dan bouwrijp gemaakt, zodat nadien kan overgegaan worden tot de bouw van de nieuwe gemeenteschool. Meer info lees je op de website van Melle

Op 2 mei 2017 werd een asbestinventaris opgesteld in het kader van het sloopdossier van de gebouwen op de site langs de Vossenstraat-Beekstraat.

Uit dit onderzoek bleek dat er heel wat lokalen in zo goed als alle gebouwen over asbestcement vlakke platen en vensterbanken en asbesthoudende gipsisolatie beschikken (zie overzicht hieronder).

Wij vroegen aan het gemeentebestuur of er in het kader van deze sloopwerken er voor de buurt een infoavond wordt georganiseerd maar deze vraag/suggestie werd negatief beantwoord.

sp.a Melle vindt het belangrijk dat iedereen op een objectieve manier wordt geïnformeerd en ook tijdig correcte informatie krijgt.

Aanwezigheid van asbest in oudere gebouwen is niets nieuws en houdt geen onmiddellijk risico in vastgebonden situatie. Asbestvezels vormen pas een risico zodra deze onvakkundig worden verwerkt, gebroken of vermalen en het risico op verspreiding van asbestvezels via de water of lucht wordt vergroot.

Het feit dat deze verwerking op de site zelf zal plaatsvinden, zal sp.a Melle dit op de voet blijven opvolgen en er voor ijveren dat deze sloopwerken in de meest veilige omstandigheden gebeuren zodat de hinder (geluid, stof, edm) tot een minimum wordt beperkt en er geen asbest vrijkomt, die de gezondheid van de omwonenden aantast.

Met vragen kunnen jullie terecht bij onze lokale vertegenwoordigers en mandatarissen:

Het asbestinventaris van 2 mei 2017 wees uit dat op volgende locaties asbest werd aangetroffen zoals:

  • CV-leidingen in kruipkelder (alle blokken) : los gebonden asbestisolatie
  • CV-leidingen in kelder blok keuken/refter : los gebonden asbestisolatie
  • Hecht gebonden asbest in de vensterbanken van alle blokken, aan het buitenschrijnwerk
  • Hecht gebonden asbest vlakke platen als lambrizering op sporadische plaatsen in alle blokken
  • Hecht gebonden asbest vulpanelen als plint in het buitenschrijnwerk : blok E

Wat te doen bij klachten over (werken met) asbest?

De lokaal toezichthouder milieu (milieudienst Melle) is bevoegd voor alle overtredingen op de Vlaamse milieuwetgeving en kan verbaliseren of vaststellingen doen, en bestuurlijke maatregelen opleggen conform het Milieuhandhavingsdecreet.

Milieudienst Melle is te bereiken op 09/210 07 57 of milieudienst@melle.be

Indien de lokaal toezichthouder niet beschikbaar is of niet kan optreden, kan ook beroep gedaan worden op de afdeling Handhaving (vroegere milieu-inspectie) of de federale politie afdeling milieu.

De Vlaamse milieuwetgeving verbiedt algemeen het achterlaten van asbesthoudende afvalstoffen of het veroorzaken van verspreiding van asbestvezels door onzorgvuldig handelen. Veel voorkomende klachten zijn het ontmossen van asbestdaken, het plaatsen van zonnepanelen op asbestdaken of het onzorgvuldig afbreken van asbestdaken.

In al deze gevallen kan de lokaal toezichthouder een PV opmaken en maatregelen opleggen. De meest voorkomende maatregelen die opgelegd moeten worden aan overtreders zijn het stopzetten van de handelingen en het op een correcte manier opruimen van de asbesthoudende afvalstoffen. Indien door de slechte staat van een asbestcement dak stukken afbrokkelen en rondslingeren kan de lokaal toezichthouder milieu hiervoor ook maatregelen opleggen. Elke opgemaakte PV op basis van artikel 12 van het Materialendecreet moet aan de OVAM gemeld worden.

Indien de werken door een aannemer met werknemers uitgevoerd worden, kan ook de externe directie van FOD WASO opgeroepen worden. De aannemer zal dan vanuit overtredingen op de federale werkgeversverplichtingen geverbaliseerd worden en maatregelen opgelegd krijgen. Sowieso moet elke werknemer die met asbest werkt minimaal een jaarlijks opleidingsattest "eenvoudige handelingen" kunnen voorleggen (bijvoorbeeld dakwerkers). Sommige asbestverwijderingen mogen enkel door de gespecialiseerde erkende asbestverwijderaars worden uitgevoerd. Dit is meestal het geval bij de verwijdering van sterk beschadigde of losgebonden asbesttoepassingen in binnenruimtes van gebouwen.


Aangemaakt door Wim Verween - 25 januari 2019

Vind meer (op deze site)

Herbeluister

Herbeluister de gemeente- of ocmw-raad.

Zoek artikelen

Zoek in ons archief naar eerder verschenen artikelen.

Contacteer ons!

Heeft u vragen, opmerkingen? Laat het ons weten!.

Schrijf in op onze nieuwsbrief


sp.a in Melle