sp.a Melle

Jij maakt morgen!

Essen Scheldeweg

Bezwaar tegen het rooien van 30 essen.

sp.a Melle diende op 4 december een bezwaarschrift in tegen de intentie om 30 esse te rooien met 4 volgende argumenten:

1/ Er werd in het verleden een ondergronds drainage systeem aangelegd en het minder goed functioneren wordt als argument gebruikt om 30 essen te rooien , maar is het al dan niet minder goed functioneren van deze drainage een rechtstreeks gevolg van deze bomen? Het oorzakelijk verband van dit minder goed functioneren en de oorzaak bij deze 30 essen leggen, wordt onvoldoende aangetoond. Het oorzakelijk verband is niet aangetoond. Ook minder goed onderhoud van het ondergronds drainagesysteem kan aan de basis liggen van de verminderde drainagewerking. Bovendien is de schade aan de drainagebuizen beperkt en de drainage wordt in de eerste plaats gehinderd door de zeer ondiepe gracht langs de akker en niet door de essen in kwestie. Er dient de voorkeur te worden gegeven aan een bovengronds drainagesysteem - zoals een gracht - en deze is aanwezig waardoor de impact van de essen op de verminderde werking van het drainagesysteem opnieuw betwistbaar is. De noodzaak om deze essen te rooien is niet maw niet aangetoond en hierdoor niet noodzakelijk. Frequenter en beter onderhouden en het eventueel verruimen van de capaciteit door verdiepen of verbreden van de gracht is daarom aangewezen.

2/ Bomen zorgen ook voor drainage en gaan bovendien erosie tegen. Indien deze 30 essen worden verwijderd, zal dit een negatieve impact hebben op de erosie en vochtigheid van het terrein. Tevens gaat dit in tegen de basisprincipes van een goed en integraal waterbeheer! Water dient in eerste instantie in de grond te infiltreren (of door de bomen te worden gebruikt) vooraleer het afgevoerd mag worden. Is er überhaupt een bijkomende drainage noodzakelijk gezien de hoog gelegen locatie van dit perceel? Hier kan geen sprake zijn van een problematische drainage gezien dit hoogteverschil, de aanwezigheid van een gracht.

3/ Verder zijn de bomen inderdaad beperkt aangetast door de essentaksterfte, maar zéker niet in die mate dat acuut rooien noodzakelijk is. Waarom mogen dezelfde soort bomen verder op de Scheldeweg met dezelfde 'ziekte' wel blijven staan? Er is bovendien geen 2de advies gevraagd (bvb aan de werkgroep milieu) in verband met de gemelde ziekte.

4/ Tevens is er sprake van compensatie op gronden van het ILVO, maar wij vinden dit geen echte compensatie omdat deze nieuwe aanplant op een andere locatie gebeurt en deze aanplant al was beslist door het ILVO.


Aangemaakt door Wim Verween - 14 december 2019

Vind meer (op deze site)

Herbeluister

Herbeluister de gemeente- of ocmw-raad.

Zoek artikelen

Zoek in ons archief naar eerder verschenen artikelen.

Contacteer ons!

Heeft u vragen, opmerkingen? Laat het ons weten!.

sp.a in Melle