sp.a Melle

Jij maakt morgen!

Geen megabrouwerij in het centrum van Melle.

Goede ruimtelijke ordening voorziet dat bedrijven ook in het woongebied worden opgenomen. Deze woongebieden zijn echter in de eerste plaats bestemd om de woonfunctie verder uit te bouwen.

Bepaalde bedrijven worden - gelet op hun omvang en mogelijke hinder – best ingeplant in een ambachtelijke zone. Deze zones worden meestal voorzien aan de dorpsrand om de hinder te beperken.

Door de brouwerij Huyghe nog verder uit te breiden, krijgt dit semi – industrieel bedrijf een nog meer vast karakter in het Melse centrum.

Hoe dit uitvoeringsplan strookt met het gemeentelijk structuurplan is ons een raadsel nochtans zijn de uitvoeringsplannen gebaseerd op een structuurplan. De wet eist dit uitdrukkelijk. Het gemeentelijk structuurplan stelt uitdrukkelijk dat er slechts een beperkte uitbreiding van de brouwerij kan gebeuren. De uitbreiding richting Geraardsbergsesteenweg moet volgens het gemeentelijk structuurplan trouwens beperkt blijven.

Wij hebben ook bedenkingen bij:

  • De uitbreiding van de brouwerij vormt een schaalbreuk met de bestaande omgeving;
  • De buffering naar de bestaande woningen is volgens ons onbestaande of te beperkt;
  • De hinder die kan ontstaan door de nieuwe feestactiviteiten, die worden ingepland in het grand café en de bijkomende microbrouwerij.
  • De geluids- en geurhinder
  • Er wordt een nieuwe toren opgericht van 21 meter. Zal dit niet leiden tot een schending van de privacy op de belendende percelen?

Tot slot wordt er gesteld en we citeren letterlijk: “Vandaar kiezen we ervoor om de hoofdbestemming (lees wonen) binnen het plangebied te behouden en een overdrukzone te voorzien voor de brouwerij…”. We vinden dit de grootste schijnheiligheid: naast dergelijke industriële brouwerij - activiteiten kan nooit een kwalitatieve woonfunctie uitgebouwd worden.

Dit is de bevolking gewoonweg bedriegen. sp.a Melle zal dit dossier van dichtbij blijven volgen.


Aangemaakt door Leo Van der Vliet - 8 oktober 2018

Vind meer (op deze site)

Herbeluister

Herbeluister de gemeente- of ocmw-raad.

Zoek artikelen

Zoek in ons archief naar eerder verschenen artikelen.

Contacteer ons!

Heeft u vragen, opmerkingen? Laat het ons weten!.

sp.a in Melle