sp.a Melle

Jij maakt morgen!

Melse bestuursmeerderheid steunt communautair standpunt uit Ronse

qu'est-ce que vous dites, mijn ratje

CD&V en NV-A Melle zal aan de Federale Regering vragen om alles in het werk te stellen om de taalfaciliteiten in Ronse af te schaffen. Deze vraag kwam aan bod in de gemeenteraad van 17 september 2018. Hiermee onderschrijft de Melse bestuursmeerderheid de standpunten van Vlaams Belang, NV-A en CD&V uit Ronse en kreeg de Melse gemeenteraad plots een communautair karakter.

sp.a-gemeenteraadslid, Wim Verween, reageerde als volgt: Ronse kampt met grote uitdagingen op vlak van tewerkstelling, armoedebestrijding en mobiliteit. In november 2017 lanceerde het Vlaams Belang op de gemeenteraad van Ronse een rondje communautaire profilering. Kort nadien volgenden NV-A en CD&V. Ook in het Vlaamse parlement beloofde Vlaams minister-president Geert Bourgeois (NV-A) de eventuele afschaffing van de taalfaciliteiten te bespreken.

sp.a gaat geen enkel debat uit de weg, ook niet het debat over de taalfaciliteiten. Inhoudelijk heeft sp.a Melle de bedenking, dat wie denkt dat met het afschaffen van de taalfaciliteiten plots alle problemen van Ronse opgelost zijn en Kluisbergen en Maarkedal vol overgave zullen meestappen in een gemeentefusie, maakt zichzelf iets wijs. We vinden het veel belangrijker dat de dienstverlening aan de burger en niet het bestuurlijk statuut van Ronse centraal staat. Voor ons is elke burger gelijkwaardig, onafhankelijk van de taal die hij spreekt. Elke burger verdient het dan ook om zo goed mogelijk geholpen te worden. In het Nederlands als het kan, in een andere taal als het moet. Dat er in Melle over de taalfaciliteiten in Ronse wordt gedebateerd, is voor ons dan ook pure kafka, onzinnig en totaal buiten onze gemeentelijke bevoegdheid en heeft geen enkele meerwaarde voor de Mellenaar.

Volgens ons zijn er meer dan genoeg Melse dossiers, die van algemeen belang zijn en die niet worden besproken op deze gemeenteraad. Dat dit communautair dossier hier wordt besproken, is lokale profilering van de meerderheidspartijen over taalfaciliteiten in Ronse en dit tijdens een verkiezingsjaar. Dit is voor sp.a Melle een brug te ver.

De tussenkomst kan je beluisteren op onze site 'Motie inzake de afschaffing van de taalfaciliteiten in Ronse'

Onze campagne bestaat uit 8 peilers, waaronder #JijMellenaar omdat Melle veel meer is dan een slaapgemeente. Samen met alle Mellenaars wil sp.a werken aan een gemeente waar het goed wonen en leven is voor iedereen, zonder onderscheid van afkomst, inkomen, geaardheid of overtuiging.


Aangemaakt door Wim Verween - 21 september 2018

Vind meer (op deze site)

Herbeluister

Herbeluister de gemeente- of ocmw-raad.

Zoek artikelen

Zoek in ons archief naar eerder verschenen artikelen.

Contacteer ons!

Heeft u vragen, opmerkingen? Laat het ons weten!.

Schrijf in op onze nieuwsbrief


sp.a in Melle