sp.a Melle

Jij maakt morgen!

De Uitpas blijft Melle beroeren

De meerderheid verspreidt fakenews

Om de Uitpas vanaf 1 januari 2019 in te voeren, hadden er voor 1 april 2018 besprekingen moeten starten tussen de gemeente Melle en de Uitpas regio Gent (ic Gent, Merelbeke en Destelbergen en Public).

De drie Melse oppositiepartijen (sp.a, Groen en Open VLD) lanceerden in de gemeenteraad van 19 februari 2018 een volledig uitgewerkt voorstel om deze besprekingen op te starten.

De Melse CD&V en NV-A bestuursmeerderheid ging niet in op dit voorstel en gaf pas medio april opdracht om contact op te nemen met Gent om de UiTPAS alsnog in 2019 te lanceren. Door deze late contactopname wordt Melle verplicht te wachten tot 2020 en hierdoor blijven diverse Mellenaars afgesloten of uitgesloten van het sociale leven in en rond Melle.

De bestuursmeerderheid beweerde nadien zelfs diverse keren in de gemeenteraad dat de Uitpas regio Gent geen interesse had om Melle in 2019 toe te laten tot de Uitpasregio. Een mail van 24 april 2018 tussen de Melse en Gentse administratie werd hiervoor als bewijs bezorgd aan alle gemeenteraadsleden.

De Gentse schepen van Cultuur (Annelies Storms) reageerde hierop en weerlegde deze foute bewering. Zij liet hierin weten dat Melle weldegelijk de kans kreeg om in te stappen per 1 januari 2019 op voorwaarde dat de besprekingen voor 1 april 2018 zouden zijn opgestart; hetgeen de CD&V en NV-A meerderheid nu net niet wou doen:

... Aangezien duidelijk blijkt dat Gent noch Destelbergen, noch Merelbeke, voor de voorziene datum van 1 april 2018 een engagementsverklaring van Melle heeft gekregen, is het conform de bepalingen uit de toetredingsovereenkomst niet mogelijk om vanaf 1 januari 2019 aan te sluiten bij de UITPAS-regio Gent. Ik heb geen idee waarom er zou gezegd worden dat aansluiting niet mogelijk zou zijn, ook als er een tijdige aanvraag zou zijn geweest. Het is correct dat Gent, Merelbeke en Destelbergen na een jaar werking van de regio een evaluatie zullen houden. Dat is zo afgesproken. De eerste mogelijkheid die zich dus aandient om aan te sluiten, is nu 1 januari 2020. Daarvoor dient tegen 1 april 2019 een aanvraag ingediend te worden, waarna de besprekingen kunnen opgestart worden. Het zal dus voor de nieuwe legislatuur zijn.
Ik hoop je voldoende te hebben ingelicht.
Met vriendelijke groeten,
Annelies Storms

De uitpas is een digitale spaar- en voordeelkaart en biedt toegang tot cultuur, sport en jeugdactiviteiten. Mensen die in aanmerking komen voor een kansentarief (maw ook personen die recht hebben op verhoogde tegemoetkoming) krijgen 80% korting op activiteiten.

De drie oppositiepartijen betreuren dat de Melse bestuursmeerderheid niet inging op het voorstel om toe te treden tot de Uitpasregio omdat er in Melle een groot potentieel aan geïnteresseerden is. In Melle waren er in 2016, 1037 personen die recht hadden op een verhoogde tegemoetkoming. Dit is ongeveer 10% van de Melse bevolking.

sp.a, Groen en Open VLD zullen blijven ijveren dat Melle toetreedt tot deze Uitpas regio Gent zodat de Mellenaar vanaf 1 januari 2020 ook gebruik kan maken van de Uitpas.


Aangemaakt door Wim Verween - 14 september 2018

Vind meer (op deze site)

Herbeluister

Herbeluister de gemeente- of ocmw-raad.

Zoek artikelen

Zoek in ons archief naar eerder verschenen artikelen.

Contacteer ons!

Heeft u vragen, opmerkingen? Laat het ons weten!.

Schrijf in op onze nieuwsbrief


sp.a in Melle