sp.a Melle

Jij maakt morgen!

#JijMaaktMelle #JijOntspantEnGeniet

Gouverneur schorst omstreden raadsbeslissing

In de gemeenteraad van 18 december 2017 werden de voorwaarden om een verkoopstand op de parking aan het Gemeenteplein te plaatsen tijdens de Melse feesten uitvoerig besproken (U kan het raadsbesluit hier nalezen).

sp.a uitte tijdens deze gemeenteraad ernstige bemerkingen en vroeg om bijsturing van het voorstel omdat er volgens sp.a geen verenigingen mochten worden uitgesloten om de verkoopstand uit te baten. Een tweede bemerking betrof het feit dat de drankenverkoop niet exclusief mag worden toegewezen aan één lokale handelaar.

Beide bemerkingen en vragen om het voorstel aan te passen werden weggelachen door de bestuursmeerderheid. Volgens sp.a was het voorstel onrechtvaardig en werd een inbreuk gepleegd tegen aantal belangrijke regels van degelijk bestuur.

Omdat de bestuursmeerderheid niet bereid was om hun voorstel aan te passen, diende sp.a klacht in bij de Gouverneur van Oost-Vlaanderen.

De Gouverneur besliste op 26 februari 2018 dat de voorwaarden om een verkoopstand op de parking aan het Gemeenteplein te plaatsen tijdens de Melse feesten in de uitvoering wordt geschorst. De argumenten van de Gouverneur waren:

  • Het bestreden reglement schendt het grondwettelijk gelijkheid- en non-discriminatiebeginsel en de beginselen van behoorlijk bestuur, inzonderheid het zorgvuldigheidsprincipe.
  • Door de uitbater van de drankenverkoopstand te verplichten minimum drie bieren af te nemen bij voornoemde lokale handelaar, geeft het gemeentebestuur een ongeoorloofd economisch voordeel aan één specifieke, met naam genoemde lokale handelaar (met internationale handelsactiviteiten). Dit vormt een schending van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel en de beginselen van behoorlijk bestuur, inzonderheid het zorgvuldigheidsbeginsel.

Het volledige antwoord kan je hier lezen

sp.a betreurt dat CD&V en NV-A niet bereid waren om de goedbedoelde bemerkingen en suggesties van sp.a in overweging te nemen om het voorstel aan te passen.

We vinden het jammer dat door dit gedrag van de bestuursmeerderheid het verhuren van de parking werd uitgesteld. We hopen dat in het aangepaste voorstel er wel rekening wordt gehouden met onze bemerkingen en de organisatie van de Melse feesten zo snel als mogelijk wordt opgestart en tot een goed einde wordt gebracht.


Aangemaakt door Wim Verween - 3 maart 2018

Vind meer (op deze site)

Herbeluister

Herbeluister de gemeente- of ocmw-raad.

Zoek artikelen

Zoek in ons archief naar eerder verschenen artikelen.

Contacteer ons!

Heeft u vragen, opmerkingen? Laat het ons weten!.

Schrijf in op onze nieuwsbrief


sp.a in Melle