sp.a Melle

Jij maakt morgen!

Verkavelingsvergunning Texus-site aangepast

Einde 2016 vonden Jacqueline Vermeulen, inwoonster langs de Oude Heirbaan, en diverse andere omwonenden dat de verkavelingsvergunning voor 17 bedrijfsloodsen en vier wooneenheden op de "Texus-site" iets teveel van het goede was omdat deze zone in het verleden al diverse keren werd geteisterd door wateroverlast en overstromingsgevaar. De vrees op nog meer overstromingsgevaar spoorde Jacqueline en de andere omwonenden aan om einde 2016 bezwaren in te dienen bij de gemeente Melle. Deze werden jammer genoeg verworpen. Er restte hen alleen nog de mogelijkheid om hun gelijk te halen bij de Oost-Vlaamse Bestendige Deputatie. Omdat er voldoende argumenten waren om het beroepsschrift in te dienen, werd deze beroepsprocedure opgestart.

Jacqueline Vermeulen en Wim Verween (sp.a) bespraken op dinsdag 17 januari 2017 het dossier met gedeputeerde Verbruggen en op 23 februari 2017 kregen zij gelijk van de Bestendige Deputatie en werd de verkavelingsvergunning voor 17 bedrijfsloodsen en vier wooneenheden geweigerd.

Einde 2017 werd een tweede afgeslankte verkavelingsprocedure door de gemeente opgestart om op dezelfde site 11 bedrijfsloodsen (ipv 17) te bouwen, maw 6 bedrijfsloodsen en 4 wooneenheden minder.

Ook tegen deze plannen diende Jacqueline bezwaren in bij de gemeente omdat oa de vooropgestelde groenbuffering te smal (2 m) werd voorzien en er toch meer geluid- en visuele hinder werd verwacht.

Na Jacquelines bezwaar werden deze plannen voor een derde keer hertekend en werd er een verbrede groenbuffering langs de woning Oude Heirbaan 5 voorzien van 5,75 m breed. Om de hinder naar de aanpalende percelen en woningen te beperken, werd er langs de rechter perceelgrens een groenbuffering voorzien, die wordt aangepast aan de hoogte van de loodsen (vermoedelijk 7,5 m).

Het terrein is sterk afhellend, waardoor ter hoogte van de wegenis en de loodsen deze gronden zullen worden opgehoogd en omzoomd met keermuren. Er wordt ook een zone voor een waterbekken gemaakt met een inhoud (na afgraven) van 1.395m3. De Bestendige Deputatie stelde dat er is voorzien in de opvang van voldoende water om de impact van de gebouwen en verhardingen op te vangen.

Hiervoor zullen de bestaande bomen en struiken worden verwijderd. Wij betreuren dit, maar het Agentschap Natuur en Bos is akkoord gegaan met de toepassing van een boscompensatievoorstel.

De schouw heeft als erfgoedrelict een historische waarde en zal worden behouden

Ondanks de diverse acties en vragen, die Jacqueline gedurende jaren ondernam tov De Vlaamse Waterweg (voorheen Waterwegen en Zeekanaal) en de Oost-Vlaamse Provincie om de wateroverlast en overstromingen tegen te gaan door een vast pompgemaal te voorzien, werden deze plannen nog niet gerealiseerd. Wij blijven dus hopen op een spoedige installatie van het vaste pompgemaal.

Lees HIER de laatste beslissingen van de Bestendige deputatie. De vorige beslissing van de bestendige deputatie kunt u hier lezen


Elders op het web
Bestendige deputatie van Oost-Vlaanderen geeft buurtbewoners Oude Heirbaan gelijk.

Aangemaakt door Wim Verween - 16 februari 2018

Vind meer (op deze site)

Herbeluister

Herbeluister de gemeente- of ocmw-raad.

Zoek artikelen

Zoek in ons archief naar eerder verschenen artikelen.

Contacteer ons!

Heeft u vragen, opmerkingen? Laat het ons weten!.

Schrijf in op onze nieuwsbrief


sp.a in Melle