sp.a Melle

Jij maakt morgen!

mobiliteit

Buurtbewoners en leden GWV opgetogen over schets Gemeenteplein.

In de vorige editie lieten we verstaan dat sp.a-Melle kiest voor een totale aanpak van het gemeenteplein. Na een eerste overleg met buurtbewoners en lokale zelfstandigen klopten we aan bij specialisten om ons verder te ondersteunen met tips en suggesties.

Op basis van alle verkregen feedback tekenden we een tweede schets om aan de inwoners voor te stellen. Opnieuw nodigden we buurtbewoners en zelfstandigen uit, ook werden de leden van andere politieke partijen en de Fietsersbond uitgenodigd. Het deed ons dan ook plezier enkelen van hen te mogen verwelkomen.

Ook de Gemeentelijke Werkgroep Verkeer ging in op de vraag om het plan voor te stellen aan de leden. Ook hier werd positief gereageerd en opnieuw ontvingen we heel wat bruikbare tips. Velen zien het plan als een goede fundering om verder op te bouwen en zo tot een constructief geheel te komen.

Aan beide zijden van het plein een afgescheiden voet- en fietspad dat veiligheid biedt voor jong en oud, voor mobiel en minder mobiel. Behouden van voldoende parkeerplaatsen om de bereikbaarheid van de zelfstandigen en vrije beroepen te garanderen. Een plein met een duidelijk groen karakter met ruimte voor ontspanning, groene energievoorzieningen en ruimte om elkaar in alle rust te ontmoeten zijn maar enkele van de prioriteiten voor sp.a-Melle.

Aansluitend op het plein werken we verder om elke straat en elk kruispunt te bekijken en aanpassingen door te voeren in functie van de veiligheid en vlotte doorstroom voor elke weggebruiker. Met de uitbouw van een veilig voet- en fietspadennetwerk willen we weggebruikers motiveren zich meer te voet of met de fiets te verplaatsen in een veilige omgeving.


Aangemaakt door Tim Dhondt - 5 oktober 2017

Vind meer (op deze site)

Herbeluister

Herbeluister de gemeente- of ocmw-raad.

Zoek artikelen

Zoek in ons archief naar eerder verschenen artikelen.

Contacteer ons!

Heeft u vragen, opmerkingen? Laat het ons weten!.

Schrijf in op onze nieuwsbrief


sp.a in Melle