sp.a Melle

Jij maakt morgen!

#jijmaaktMelle

Samen maken we de aarde kouder en de samenleving warmer

Heel wat mensen geloven niet langer dat partijpolitiek een positief verschil kan maken in hun dagelijkse leven. Velen zijn zelfs ronduit kwaad op een systeem dat hoge inkomens genereert voor een select clubje, terwijl er alsmaar minder financiële ruimte is voor zaken, die zij belangrijk vinden. Het besef dat politieke keuzes een ontzettende impact hebben op het échte leven van vele mensen, is in een mum van tijd weggeëbd. Intussen gaat het al lang niet meer alleen over gepensioneerden, zieken, mensen met een handicap of in armoede. Steeds meer gaat het om alleenstaanden en gezinnen die elke dag keihard hun best doen, maar het toch moeilijk hebben.

Het project #jijmaaktMelle staat voor een brede samenwerking tussen progressieve Mellenaars en verenigingen om een sociale, progressieve en duurzame gemeente te maken.

Of u tevreden bent over het rechtse beleid in Melle laten we aan uw persoonlijke beoordeling over. Een algemene studie over de gemeentelijke dienstverlening en het politieke beleid werd in 2013 uitgevoerd door het consultingbureau Q&A1.

Deze studie wees uit dat het college van burgemeester en schepenen het Melse beleidsplan niet als “roadmap” gebruikt, waardoor de doelstellingen niet worden nagestreefd. Er was met andere woorden in 2013 reeds nood aan een sterke planning, omdat er teveel ad hoc wordt gewerkt. Tot op het einde van deze legislatuur veranderde er niks. Het gevoerde beleid is “à la tête du cliënt”, zonder een duidelijke toekomstvisie en behoudsgezind.

#JijmaaktMelle vindt dat een democratie leeft van meningsverschillen en diverse groeperingen nodig heeft om een visie te formuleren, keuzes voor de toekomst aan te bieden en het maatschappelijke debat te politiseren en aan te zwengelen: “Du choc des idées jaillit la lumière”2. Zonder fundamentele verschillen tussen deze democratische groeperingen wordt de publieke ruimte door anderen bezet. Dergelijke verbreding gaat niet alleen over politieke partijen, maar ook over maatschappelijke bewegingen, niet alleen over structuren, maar ook over inhoud.

JijmaaktMelle gelooft niet in een politiek progressief kartel, maar des te meer in een verbreding, dat een progressief bestuur alternatief biedt in Melle. De politieke partijen kunnen zich afzonderlijk voorstellen aan de kiezer en na de verkiezing zich gezamenlijk opstellen.

Het heeft geen enkel nut elkaars vliegen af te vangen.

Het is beter dat alle partners de wielen vormen aan dezelfde kar, zolang deze maar naar links draait.

Oefeningen van overleg en gemeenschappelijke standpunten moeten kunnen worden uitgeprobeerd zodat complementair werken vanuit een progressieve invalshoek mogelijk wordt. Zelfs lokale projecten van intense samenwerking tot zelfs integratie in een breder geheel kunnen succesvol zijn. Laat de lokale dynamiek spelen met #jijmaaktMelle


Aangemaakt door Wim Verween - 25 september 2017

Vind meer (op deze site)

Herbeluister

Herbeluister de gemeente- of ocmw-raad.

Zoek artikelen

Zoek in ons archief naar eerder verschenen artikelen.

Contacteer ons!

Heeft u vragen, opmerkingen? Laat het ons weten!.

sp.a in Melle