sp.a Melle

Jij maakt morgen!

Kernwapens

Waarom Belgie het VN-verbod op kernwapens niet ondertekent

In de gemeenteraad van september werd er een dringende oproep gedaan naar de Belgische regering om alles in het werk te stellen om te garanderen dat kernwapens nooit en onder geen enkel beding meer worden gebruikt. (beluister onderaan dit artikel het geluidsfragment van die gemeenteraad)

sp.a reageerde hierop:

Deze motie is bijzonder en het is uitzonderlijk dat onze gemeente een dergelijk belangrijk signaal geeft. We willen deze kans dan ook volledig benutten. Vandaar dat wij een amendement hebben ingediend, dat jullie hopelijk ook aanvaarden. Vandaag zijn kernwapens jammer genoeg nog steeds een zeer actueel onderwerp. Het signaal dat aan ons wordt gevraagd is daarom heel belangrijk. In het regeerakkoord staat dat België blijft ijveren voor internationale initiatieven met het oog op een verbod of minstens een betere controle op wapensystemen met een willekeurig bereik en/of een buitensporig effect op burgers.

We vinden het dan ook onbegrijpelijk dat België niet aanwezig was op de verdragsonderhandelingen in New York en onze regering evenmin de intentie heeft uitgedrukt om het internationale verbodsverdrag op kernwapens te ondertekenen. Wij vragen dat de regering haar woorden kracht bijzet en het internationaal verbod op kernwapens van 7 juli 2017 onderschrijft en vervolgens een stappenplan uitgewerkt dat voorziet in de verwijdering van de kernwapens die gestationeerd zijn in Kleine Brogel.

Jammer genoeg vond ook de “Melse regering“ het niet belangrijk om zo duidelijk te zijn en werd het amendement niet aanvaard. Na enige discussie (die u hier kunt beluisteren) werd de gemeenteraadszitting geschorst en volgende een aangepaste tekst waar de voltallige gemeenteraad zich in terugvond:

De gemeenteraad vraagt de Vlaamse Regering om er bij de Federale Regering op aan te dringen om zich, in overleg met de Europese Unie- en NAVO-partners, in te zetten voor een kernwapenvrije wereld en voor de terugtrekking van alle kernwapens uit Vlaanderen.


Elders op het web
De Standaard: Waarom België het VN-verbod op kernwapens niet ondertekent
De morgen: België weigert VN-verbod op kernwapens te tekenen
Amendement sp.a Melle
Agendapunt

Aangemaakt door Wim Verween - 22 september 2017

Vind meer (op deze site)

Herbeluister

Herbeluister de gemeente- of ocmw-raad.

Zoek artikelen

Zoek in ons archief naar eerder verschenen artikelen.

Contacteer ons!

Heeft u vragen, opmerkingen? Laat het ons weten!.

Schrijf in op onze nieuwsbrief


sp.a in Melle