sp.a Melle

Jij maakt morgen!

Opinie

Automatische toekenning rechten

Heel regelmatig komt er in de Melle in Beweging (MIB) een artikeltje van zaken die het OCMW Melle aanbiedt voor mensen die het minder breed hebben. Dit gaat dan over relatief kleine bedragen zoals 2 rollen vuilniszakken, een toelage voor een schooluitstap of...

Ook in de MIB van september stond zo een artikeltje. Onder het titeltje 'iedereen heeft recht op vrije tijd' kunnen mensen zich aanmelden voor een culturele integratiepremie.

Wij vinden deze initiatieven super! Je zal mensen die het minder breed hebben naar buiten lokken (cultuurpremie) of hen een klein beetje helpen door bvb. eens per jaar een rol vuilniszakken aan te bieden.

Natuurlijk gaat (en mag) het OCMW deze voordelen niet zomaar aan iedereen geven. Daarom gaat het OCMW (terecht!) enkele voorwaarden opleggen. Zo moet je een verhoogde tegemoetkoming hebben van het ziekenfonds, in collectieve schuldenregeling zitten of aan budgetbeheer doen.

Daarboven op zijn er nog enkele andere regeltjes zoals "een eigen huis" wordt in rekening gebracht net zoals de spaarcenten van die persoon.

Om die laatste zaken 'uit te zoeken' wordt er een 'financieel onderzoek' gestart. Dit betekent dat een sociaal werker een gesprek aangaat met de persoon die zich aanmeldt, die persoon toestemming geeft aan het OCMW om zijn rekeningen te controleren en het aantal eigendommen nagaat die de persoon heeft ect. Ect. En dat allemaal… voor een rol vuilniszakken of een cultuurpremie? Wat is de kost van het voordeel tegenover de kost van de onderzoeken?

Geven rechtbanken mensen zomaar een collectieve schuldenregeling zonder dat er een financieel onderzoek wordt gevoerd? Zouden ziekenfondsen iedereen die daarom vraagt zomaar een verhoogde tegemoetkoming toekennen?

Moeten de 'onderzoeken' echt allemaal opnieuw gebeuren voor die spreekwoordelijke 'vuilniszak'? Kan de gemeente of het OCMW niet de reeds bestaande data consulteren (en indien nodig extra info opvragen?)

We gaan zelfs nog een stapje verder…. Stel dat het OCMW van Melle die zaken automatisch aanbiedt. Stel dat er zoiets zou bestaan als een database waar het OCMW bestaande doelgroepen in kan terugvinden.

Nu worden die voordelen enkel gegeven aan mensen die het lef hebben om naar het OCMW te gaan om die steun te vragen. Maar niet iedereen heeft dit lef, meer nog, velen weten niet eens van het bestaan van die maatregelen af. Zou het OCMW niet beter de centen die ze steken in het 'onderzoeken' besteden in de maatregel zelf (die spreekwoordelijke vuilniszak dus) Waarom moeten mensen een aanvraag doen? Het is volgens ons beter om de doelgroep automatisch toe te kennen waar zijn recht op hebben zonder een aanvraag te doen. Het enige dat het OCMW moet doen is zelf nagaan wie er recht heeft op deze huisvuilzakken en hen deze automatisch toekennen.

Wat hier in Melle niet kan, kan in onze buurgemeenten trouwens wel. In Gent worden databanken al langer aangesproken. Zo krijgen Gentenaars met een centje minder al langer dan vandaag jaarlijks enkele bonnen die kunnen gebruikt worden voor vuilniszakken op te halen. Dit zonder duur financieel onderzoek, budget volledig onder controle (hangt niet af van het aantal personen die zich aanbieden) en veel goedkoper dan n aantal financiële onderzoeken.

Wim Verween heeft die problematiek reeds aangekaart in de gemeenteraad van 24 april 2017. De burgemeester antwoordde toen dat de gemeente niet tegen een automatische toekenning van rechten is. Nu het beleid nog...


Aangemaakt door Yves Van Walle - 9 september 2017

Vind meer (op deze site)

Herbeluister

Herbeluister de gemeente- of ocmw-raad.

Zoek artikelen

Zoek in ons archief naar eerder verschenen artikelen.

Contacteer ons!

Heeft u vragen, opmerkingen? Laat het ons weten!.

Schrijf in op onze nieuwsbrief


sp.a in Melle