sp.a Melle

Jij maakt morgen!

Wie is wie

Philip Vansweevelt stelt zich voor

In een notendop... wie ben ik?

Ik ben Philip Vansweevelt, 37 jaar, en kersvers verkozen voorzitter van sp.a-Melle. Mijn vriendin Veerle en ik wonen in de Vossenstraat, samen met onze twee katten: Castor & Pollux. Ik werk aan de Universiteit van Gent in de vakgroep Anorganische & Fysische Chemie, en ik ben daar ook afgevaardigde van ACOD-Overheidsdiensten, voor de faculteit Wetenschappen.

Wat zou ik willen?

Als voorzitter, neem ik mij voor een coach te zijn, met respect voor een interne democratische besluitvorming en met veel luisterbereidheid.

Mijn intentie is met een sterke, coherente ploeg naar de verkiezingen van 2012 te gaan, en van sp.a-Melle een electoraal valabele coalitiepartner te maken.

Bij voorkeur gebeurt dit opnieuw binnen een sterke progressieve ploeg (kartel met GROEN! en ex-SLP) , weliswaar onder een andere naam, waarover we u nog verder zullen berichten.

We zullen wèl -in alle wederzijds respect - een prominente rol binnen de kartelwerking blijven spelen. Terwijl we vóór 2004 niet meer in het politieke landschap voorkwamen, zitten we anno 2010 goed in het zadel met een lokale afdeling, die blijk geeft van initiatief, en die ook een culturele werking, met name Curieus- Melle, en een seniorenwerking, met name S-plus, terug heeft opgestart.

Wat is belangrijk voor ons?

Vereenzaming en uitsluiting zijn grote problemen in onze hedendaagse maatschappij en vooral de mensen die het financieel minder breed hebben en de ouderen zijn hier bijzonder kwetsbaar. We willen hier extra aandacht aan besteden. We zullen ook opnieuw veel aandacht blijven behouden voor sociale huisvesting, scholenbeleid, verkeersveiligheid, leefbaarheid, welzijn en milieu.

Extra aandacht zou ik ook graag besteden aan de kleine verzuchtingen van de mensen. Dingen, die een blijvende irritatie veroorzaken, zorgen voor een verdere verzuring van onze samenleving. Dit zijn zaken, die zeker allereerst lokaal moeten aangepakt worden.

Wat is mijn motivatie?

Tot slot: wat maakt mensen 'socialist'? Waarom is dit voor mij, de te verkiezen weg? In romans grijpt er dikwijls een doorslaggevende gebeurtenis plaats, die het personage op zijn verdere pad heeft gedreven. In het werkelijke leven zijn het wellicht heel veel kleine dingen een boek als 'Oliver Twist', een film als 'Daens', en nog belangrijker ergens diep van binnen dat natuurlijke gevoel om samen dingen aan te pakken, en om te kunnen en te willen delen.

Het gevoel zit goed in deze ploeg. Samen gaan we voor een nieuw progressief, en een eerlijk en rechtvaardig politiek project voor Melle.

Namens het sp.a-bestuur nodig ik u en uw gezinsleden zeer graag uit op de nieuwjaarsreceptie van het kartel sp.a-SLP-Groen! op 23 januari 2011. Vanaf 11u bent u welkom in het foyer van studio M, Molenweg 12 te Melle.

Ik hoop dat we elkaar daar mogen begroeten en dat we, samen met onze mandatarissen, bij een goed glas en een lekker hapje, kunnen bijpraten.

Mijn allerbeste wensen voor 2011 van mezelf en de hele sp.a-ploeg,
Philip Vansweevelt


Aangemaakt door Philip Vansweevelt - 11 Jan 2011

Vind meer (op deze site)

Herbeluister

Herbeluister de gemeente- of ocmw-raad.

Zoek artikelen

Zoek in ons archief naar eerder verschenen artikelen.

Contacteer ons!

Heeft u vragen, opmerkingen? Laat het ons weten!.

Schrijf in op onze nieuwsbrief


sp.a in Melle