sp.a Melle

Jij maakt morgen!

stationsgebouw

sp.a krijgt gelijk over het renovatiedossier van het historische stationsgebouw.

Tijdens de gemeenteraad van april 2017 had Wim Verween kritische bedenkingen bij de ernst waarmee er door de vorige CD&V en NV-A bestuursmeerderheid beslissingen werden genomen over de renovatie van het historische stationsgebouw en de erfpachtovereenkomst die hiervoor werd afgesloten. sp.a had van bij het begin van de erfpachtovereenkomst ernstige bedenkingen over de kostprijs (1,7 miljoen) en de meerwaarde dat dit gebouw aan de Mellenaar zou bieden. Omdat CD&V en NV-A tijdens de vorige legislatuur een speerpunt tijdens de verkiezingscampagne maakten van dit project, werden enkele belangrijke beslissingen over de erfpachtovereenkomst in de verf gezet. Tijdens deze bespreking gaf Ann Daelemans (NV-A) toe dat de beslissing tot renovatie van het stationsgebouw door de huidige CD&V en NV-A bestuursmeerderheid werd herzien op basis van de kosten-batenanalyse. Een bevestiging van het sp.a-standpunt dat reeds jaren terug werd naar voor gebracht in de gemeenteraad. De vraag kan je hieronder lezen en de volledige bespreking kan je hier beluisteren.

In 2004 werd door toedoen van meer dan 3200 Mellenaars het stationsgebouw door de minister definitief beschermd. In de beleidsnota van 2007 gaven jullie voor het eerst een gemeentelijke invulling aan dit gebouw. Deze bestuursmeerderheid beloofde net voor de vorige gemeenteraadsverkiezingen dat dit gebouw een publiek openbare functie zou krijgen: er zijn denkpistes geweest om er de jeugd en cultuurdienst in onder te brengen, een deel van het gemeentelijke klassement in te huisvesten en zelfs een sociale tewerkstellingsplaats in te richten. Op 12 september 2011 werd er in de gemeenteraad met enige tralala een erfpachtovereenkomst voor 50 jaar (maw tem 2061) afgesloten met de bedoeling een publiek openbare functie te geven aan dit historische gebouw. Deze belofte werd prompt overgenomen in jullie verkiezingsbeloftes van 2012

Pittig detail van de erfpachtovereenkomst was dat gedurende de eerste zes jaren van de overkomst (maw tem 2016) de gemeente geen vergoeding zou te betalen aan de NMBS. En wat gebeurt er...

Op 17 oktober 2016 wordt voorgesteld om de erfpachtovereenkomst te beëindigen wegens een gedwongen verkoop door de NMBS. Sinds de opstart van het dossier zijn we 10 jaar verder en onder het mom dat de NMBS dit gebouw perse van de hand wil doen, wordt de erfpachtovereenkomst beëindigd.

Wat is de juridische waarde van dergelijke erfpachtovereenkomst?

Wat indien de gemeente al heel wat investeringen zou hebben gedaan? Waren we dit geld dan kwijt of was er een ander plan?

Neem mij niet kwalijk dat wij ons hierbij ernstige vragen stellen rond de ernst waarmee er beslissingen worden genomen in deze gemeenteraad en wat aan de Mellenaar wordt verteld.

De conclusie van het verhaal:

Het juridische kader om de gemeente de mogelijkheid te bieden om dit gebouw een publiek openbare functie te geven, werd gemaakt door de erfpachtovereenkomst. Voor de studie werd er een budget voorzien van 100000 euro in de MJP 2013 - 2018 maar nooit uitgegeven. Het renovatiebudget werd geraamd op ongeveer 1,7 miljoen maar werd dit voorzien in het budget? Ik denk het niet. Er is bijna zes jaar voorbij gegaan en het stationsgebouw staat er nog zoals bij aanvang van de erfpachtovereenkomst

Nu weten wij wat jullie misschien reeds jaren wisten, is de vraag: wat is de echte reden dat deze overeenkomst wordt beëindigd.

Was het wel jullie bedoeling om een regisseursrol op te nemen en het stationsgebouw zelf te integreren in het publieke patrimonium of was het andersom en hebben jullie gezocht naar een geïnteresseerde koper zodat de gemeente deze onkosten niet moest betalen en jullie in overleg het gebouw toch een enigszins een weliswaar beperktere publieke functie zouden kunnen bezorgen?

We weten dat er nauwe contacten zijn met het geïnteresseerde bedrijf en dit geeft ons een zeer vies gevoel.

Een beleidsdoelstelling waar met veel tralala net voor de verkiezing wordt mee uitgepakt en waarvoor ons inziens te weinig werd ondernomen en dan uiteindelijk wordt afgevoerd en dit op basis van een halve waarheid tracht te verkopen aan de publieke opinie.

Hoe noemt men dit nu weer? Opportunisme? Kiezersbedrog?

We zijn dus benieuwd naar het volgende witte konijn, dat vermoedelijk ergens voor oktober 2018 zijn kop zal laten zien.


Aangemaakt door Wim Verween - 27 april 2017

Vind meer (op deze site)

Herbeluister

Herbeluister de gemeente- of ocmw-raad.

Zoek artikelen

Zoek in ons archief naar eerder verschenen artikelen.

Contacteer ons!

Heeft u vragen, opmerkingen? Laat het ons weten!.

Schrijf in op onze nieuwsbrief


sp.a in Melle