sp.a Melle

Jij maakt morgen!

Park Ten Hove

Gemeentelijke vrijwilligers

Bewoners van Park Ten Hove willen chalet Park Ten Hove op regelmatige tijdstippen (bvb tweemaandelijks of zes keer per jaar) openstellen zodat zij er activiteiten kunnen organiseren die de buurt samenbrengen.

Ik veronderstel dat dit een afwisselende groep vrijwilligers is, die de sociale samenhang in de buurt wenst te verbeteren door op gezette tijdstippen activiteiten te organiseren. Dergelijk initiatief sluit aan bij de buurtactiviteiten waarvoor jaarlijks tot twee keer een financiële tegemoetkoming kan worden gevraagd van telkens 200 euro.

Maar de vraag van deze buurtbewoners gaat verder:

  • Zij wensen deze activiteiten op meer regelmatige basis te doen en wensen de opbrengsten te investeren in het buurtlokaal "Chalet Park Ten Hove". Maw een win-win zowel voor de buurt als de gemeente;
  • Bovendien gaat het hier over een groep buurtbewoners die ook een financiële bijdrage leveren ten behoeve van de gemeente. Maw deze mensen kunnen als gemeentelijke vrijwilligers worden aanzien en worden misschien ook zo beschouwd door oa een vrijwilligersovereenkomst met de gemeente af te sluiten zodat zij niet persoonlijk aansprakelijk zijn en de activiteiten en deelnemers worden verzekerd.

Dit voorstel wijkt dus grondig af van het initiatief dat de buurtactiviteiten ondersteunt of van de wijk- of kermiscomités, die een jaarlijkse subsidie aanvragen voor hun werking.

Ons inziens is dit voorstel het overwegen waard aangezien het aan de doelstelling voldoet om de sociale cohesie te verhogen en het bovendien ook een financiële meerwaarde creëert.

Beluister hier het antwoord:


Aangemaakt door Wim Verween - 20 maart 2017

Vind meer (op deze site)

Herbeluister

Herbeluister de gemeente- of ocmw-raad.

Zoek artikelen

Zoek in ons archief naar eerder verschenen artikelen.

Contacteer ons!

Heeft u vragen, opmerkingen? Laat het ons weten!.

Schrijf in op onze nieuwsbrief


sp.a in Melle