sp.a Melle

Jij maakt morgen!

Zitpenningen

Hoeveel ontvangt een raadslid per zitting van de OCMW/gemeenteraad?

sp.a Melle biedt volledige transparantie over de inkomsten van haar politieke mandatarissen

Na de vraag in de gemeenteraad van februari 2017 werd vanuit de CD&V en NV-A meerderheid beloofd om open te communiceren over de lonen en zitpenningen die de burgemeester, de schepenen en de raadsleden van de meerderheid ontvangen (zie krant Het Laatste Nieuws Melle van 6 maart 2017).

Een overzicht van de mandaten en vergoedingen, die door de gemeenteraad werden toegewezen, werd op de gemeentelijke site geplaatst en vind je ook hier terug.

Volgens sp.a is dit overzicht een eerste stap naar een volledige transparantie.

Een vlugge rekensom leert dat de zitpenningen voor deze mandaten in de intercommunales voor burgemeester, schepenen en enkele raadsleden van de meerderheid variëren tussen 1000 en 3200 euro op jaarbasis.

Het is goed dat dit werd bekend gemaakt, maar het is jammer dat tot nu toe hierover geen openheid bestond. Temeer omdat de jaarlijkse terugbetaalde onkostenvergoeding voor de raadsleden van de oppositie elk jaar automatisch wordt publiek bekendgemaakt in de gemeenteraad.

Wat de burgemeester en schepenen individueel als concreet maandelijks netto inkomen voor hun politieke mandaten ontvangen, blijft momenteel onvoldoende duidelijk.

Wat we wel weten is dat volgens de jaarrekening er in 2015, 27.136,46 euro aan bruto presentiegelden voor veertien raadsleden werd uitbetaald. De voorzitter van de gemeenteraad ontvangt per zitting een dubbele zitpenning. Daarnaast is hij ook OCMW-raadslid en lid van het vast bureau van het OCMW.

Volgens diezelfde jaarrekening werd er in 2015 voor het college van burgemeester en de zes schepenen 247.295,82 euro aan lonen en rechtstreekse sociale voordelen uitbetaald, 11.043,92 euro aan vakantiegeld, 17.770,44 euro voor de pensioeninhoudingen en 86.205,39 euro aan pensioenenuitbetalingen, maw (bruto) 362.315,57 euro samen. Omdat burgemeester en schepenen een loon ontvangen - in tegenstelling tot gemeenteraadsleden, die een zitpenning ontvangen - ontvangen deze uitvoerende mandatarissen, zodra zij de pensioengerechtigde leeftijd bereiken, ook een maandelijkse pensioenuitkering.

Hieronder vindt u het financiële overzicht per mandataris van sp.a Melle

Wim Verween, gemeenteraadslid en fractievoorzitter

 • Bezoldigde mandaten:
  • Gemeenteraad
  • Commissie financiën à halve zitpenning. Deze halve zitpenning wordt niet uitbetaald als de vergadering minder dan een uur duurt. In 2016 werd op basis van deze regel twee van de drie vergaderingen niet vergoed.
 • Onbezoldigde mandaten:
  • Gemeentelijke begeleidingscommissie
  • Algemene vergadering, raad van bestuur en dagelijks bestuur PWA-DCO Melle
  • Deontologische commissie
  • Milieuraad
  • Algemene vergadering en raad van bestuur Bond Moyson

Wim ontving voor het volledige jaar 2016:
Bruto: 2082,45 euro
Netto: 1314,79 euro
Partijafdracht: 208,25
Netto: 1106,54 euro/12 = 92,21 euro per maand

Wim maakt voor het uitvoeren van zijn mandaat als gemeenteraadslid ongeveer 100 euro onkosten (verplaatsingen, internet, bureaumateriaal, PC, telefoon, etc) per maand. De gemeente betaalt een deel van deze onkosten ten bedrage van 328,12 euro (per jaar) of 27,34 euro per maand terug.

Jan Raepsaet, gemeenteraadslid

 • Bezoldigde mandaten:
  • Gemeenteraad
 • Onbezoldigde mandaten:
  • Sport en speelpleinwerking SP2
  • Schoolraad
  • Werkgroep School

Jan ontving voor het volledige jaar 2016:
Bruto: 1785,54 euro
Netto: 1118,62
Partijafdracht: 178,60 euro
netto per maand= 940,02/12 = 78,34 euro per maand

Jan vroeg geen onkostenvergoeding aan voor het uitvoeren van zijn mandaat als gemeenteraadslid.

David Hauterman, OCMW-raadslid

 • Bezoldigde mandaten:
  • OCMW-raad
 • Onbezoldigde mandaten:
  • Algemene vergadering en raad van bestuur PWA-DCO Melle
  • Algemene vergadering Sociaal verhuurkantoor

David ontving voor het volledige jaar 2016:
Bruto:2607,51 euro
Netto: 1633,60
Partijafdracht: 260,75 euro
netto per maand= 1372,85/12 = 114,40 euro per maand

David vroeg geen onkostenvergoeding aan voor het uitvoeren van zijn mandaat als OCMW-raadslid.


Aangemaakt door Wim Verween - 9 maart 2017

Vind meer (op deze site)

Herbeluister

Herbeluister de gemeente- of ocmw-raad.

Zoek artikelen

Zoek in ons archief naar eerder verschenen artikelen.

Contacteer ons!

Heeft u vragen, opmerkingen? Laat het ons weten!.

sp.a in Melle