sp.a Melle

Jij maakt morgen!

Lijsternest

RUP Lijsternest

De vraag van de buurtbewoners naar heraanleg van deze groenzone rond het GOC Lijsternest dateert van meer dan tien jaar terug. Het RUP voor het Lijsternest werd op 18 mei 2015 definitief goedgekeurd en op 1 juli 2015 werd een bespreking met geïnteresseerde buurtbewoners georganiseerd.

Op 9 februari 2016 volgde een eerste ontwerp van heraanleg dat opnieuw aan de buurt werd voorgesteld. Intussen zijn we 9 maanden verder.

Ik vernam graag een stand van zaken ifv de plannen voor de heraanleg van de groenzone rond het GOC Lijsternest?

  • Hoever staat het definitieve ontwerp?
  • Wanneer zal dit worden voorgesteld?
  • Wat is de timing van realisatie van dit project?


Aangemaakt door Wim Verween - 21 november 2016

Vind meer (op deze site)

Herbeluister

Herbeluister de gemeente- of ocmw-raad.

Zoek artikelen

Zoek in ons archief naar eerder verschenen artikelen.

Contacteer ons!

Heeft u vragen, opmerkingen? Laat het ons weten!.

Schrijf in op onze nieuwsbrief


sp.a in Melle