sp.a Melle

Jij maakt morgen!

Gemeenteschool

De Gemeenteschool: JA!
De leugens: NEE!

Wat een soap, je zou denken dat er een speciaal scenario werd voor geschreven: Gemeentelijke Basisschool Melle.

Al veel langer dan vorige legislatuur sleept het dossier aan. Maar laten we eerst en vooral eens terug keren in de tijd. We schrijven oktober 2012; onze heer burgemeester en zijn team halen een zeer mooie score, en door hun kartel een absolute meerderheid.

Er staan dan ook een aantal mooie projecten op til, althans volgens hun verkiezingsprogramma:

  • Uitbouwen Studio M.
  • Renovatie en functioneel inrichten van het stationsgebouw
  • Opstellen van een Trottoir actie plan en een Fiets actie plan
  • Behoud van de Gemeentelijke Basisschool en her-lokalisatie op de site Beekstraat- Vossenstraat

Van de eerste 3 onderwerpen is er enkel in Studio M al veel werk gebeurd, vraag is of dit betaalbaar blijft, maar daar kunnen de meningen uiteraard over verschillen.

Het stationsgebouw heeft men, na jarig koppig volhouden dan toch te koop laten aanbieden. Eindelijk heeft het huidige bestuur het licht gezien, en weet men dat dit geen haalbare kaart meer is, natuurlijk jammer dat men dit dan wel beloofd heeft.

Een actie plan voor fiets- en voetpaden, misschien is dat er wel, maar tot nog toe hebben wij er geen gezien. En aan de logica waarmee men straten en voetpaden oplapt te zien, denk ik dat er geen plan is.

Dan komen we bij hetgeen waar ik het hier en nu eens uitgebreid wil over hebben. Onze Gemeenteschool.

Zelden een bestuur gezien met zo veel bochten van 180° over 1 enkel onderwerp.

Velen zijn al lang vergeten dat er tijdens de vorige legislatuur, onder deze quasi zelfde meerderheid, zelf een plan op tafel lag om het gemeentelijk onderwijs af te stoten.

Een mars naar het gemeentehuis later werd de eerste bocht genomen. Gelukkig maar.

Sindsdien is de focus er gekomen, om echt iets te gaan doen aan de erbarmelijke toestand van de huidige school. En ook dat is volledig terecht.

Dan komt het er natuurlijk op neer om eerlijke en onderbouwde keuzes te maken.

Doordat deze meerderheid reeds verschillende pogingen had gedaan om de site Vossenstraat Beekstraat te kopen, maar dat de huidige aanwezige school ook dezelfde site wou kopen en zij meer konden bieden, werd er over gegaan naar een onteigeningsdossier.

Heden ten dage durft men de leugen verspreiden als zou dhr Pascal Smet de goedkeuring van de onteigening hebben tegengehouden in de vorige legislatuur. Dit kan helemaal niet daar een Minister v Onderwijs enkel advies mag geven en de minister van binnenlands bestuur de beslissing neemt. Destijds was dat Dhr Bourgeois, en deze is Smet altijd gevolgd in zijn advies. Meer dan eens gaf Smet het advies een operationele school niet te willen verwijderen. Je kan toch niet kind A boven kind B verkiezen? Ik ben pro een nieuwe gemeenteschool, maar de manier waarop is wraakroepend.

Een alternatief voorstel dat werd uitgedacht was het delen van de site. U moet weten, nu is de oppervlakte van de site van de Gemeentelijke Basisschool 5500m2. De site Vossenstraat Beekstraat is er 22000m2, een viervoudiging dus. En met de indeling die er nu staat, perfect mogelijk! Opnieuw NEEN. Want voor een nieuwbouw krijg je niet dezelfde subsidies, achteraf bleek van wel. Nog een argument was: mobiliteit; 2 scholen ,dat brengt een verkeersinfarct te weeg, dus dat kan niet. Klein detail: Lucerna studenten komen of met de trein of met verschillende bussen. Ouders van de basisschool, regelmatig afzonderlijk met de auto... opnieuw, niks tegen onze gemeenteschool, maar ik heb wel graag dat er argumenten worden aangehaald die steek houden.

Eind 2013 wou Bourgeois geen beslissing meer nemen, voor de verkiezingen na nochtans hetzelfde advies van Smet.

Eens de verkiezingen de nieuwe coalitie bekend maakten werd opnieuw een dossier ingediend, en Mv Homans heeft uiteindelijk toegezegd, met het advies van Mevr Crevits om de school niet te dwingen te verhuizen, waarop ons bestuur heeft gezegd te willen wachten tot september 2017.

Toen reeds voelden we dat het niet klopte. Wat gaat een school doen met een 4x grotere oppervlakte? Uitleg was dat de school nog enorm groeit en dat er ook voor verenigingen extra ruimte moest gecreëerd worden. Op onze vraag of er woningbouw zou worden gerealiseerd antwoordde men: neen, want we hebben subsidies voor de aankoop van de grond, en daardoor mag er geen bestemmingswijziging worden gedaan. Ok dan, dachten we.

In de loop van voorjaar 2016 wordt de onteigeningsakte verleden, en koopt Melle de site aan, u raadt het nooit: ZONDER DE SUBSIDIES. Die hebben we laten omschakelen voor de nieuwbouw te subsidiëren.

Heeft u aandachtig voorgaande passages gelezen... Ja daar zijn we weer met een bocht van 180°!

Ook dan nog beweerde men dat het niet mag om op schoolgronden wooneenheden te zetten.

Tot vorige week mijn vermoeden werd bevestigd. 1 klein zinnetje in een klein artikel.

Bij de aanstelling van een architect voor de opmaak van een MASTERPLAN voor de site VOSSENSTRAAT BEEKSTRAAT, vraagt het bestuur om te ONDERZOEKEN of er naast de school, via private investeerders, mogelijkheden zijn voor een kinderdagverblijf en kleinschalige woningbouw. Ik wist niet wat ik las.

Uiteraard vroeg ik op de gemeenteraad meer uitleg, antwoord was: we gaan het onderzoeken, niks zegt dat dit effectief kan. Maar wetende dat diezelfde personen die bij hoog en laag beweerden geen woning bouw op de site toe te laten, het nu laten onderzoeken, is voor mij al een stap te ver.

Bovendien argumenteerde men, er wordt geen oppervlakte gebruikt van de school, want de woningen zouden (naar analogie van een school in Brasschaat) BOVENOP de schoollokalen komen, als dit mag.

Het is en blijft een feit dat er vroeger werd gezegd dat er GEEn zouden komen.

Ik ben er van overtuigd om dit onderzoek mogelijk te maken, dat daarom de subsidies werden omgeschakeld.

Dan gaan we over naar een volgend belangrijk punt: DE TIMING!!!

Herinner u: 'Her-lokalisatie naar de site Vossenstraat - Beekstraat' belangrijke projecten van 2013 tem 2018. En neen Smet heeft dit niet tegengehouden, hij heeft alternatieven aangereikt, bovendien lag de beslissing niet bij hem.

De architect wordt aangesteld in 2017, dan wordt een masterplan opgemaakt. Op zich een goede zaak, maar de tijd gaat vooruit, en dus zullen de kinderen jammer genoeg nog niet direct op hun nieuwe school aanwezig zijn.


Aangemaakt door Jan Raepsaet - 1 oktober 2016

Vind meer (op deze site)

Herbeluister

Herbeluister de gemeente- of ocmw-raad.

Zoek artikelen

Zoek in ons archief naar eerder verschenen artikelen.

Contacteer ons!

Heeft u vragen, opmerkingen? Laat het ons weten!.

sp.a in Melle