sp.a Melle

Jij maakt morgen!

Herstel Actie Plan

Komt er binnenkort een oplossing voor de Schauwegemstraat?

Op de infovergadering op 1 maart 2016, maar ook in de gemeenteraad stelde Wim Verween voor om de onveiligheidsproblematiek van de Schauwegemstraat aan te pakken.

Het sp.a-voorstel houdt in dat er dringend werk moet worden gemaakt van een HerstelActiePlan. Een plan dat alle straten en voet- en fietspaden in Melle in kaart brengt en de nood aan herstelling of eventueel heraanleg vastlegt, er financiële middelen voor voorziet en hier een timing van deze werkzaamheden aan koppelt.

Na een trillingsstudie van het wegdek en een recent cameraonderzoek van de riolen in de Schauwegemstraat kwam het studiebureau en het college van burgemeester en schepenen tot het besluit dat de heraanleg van deze rioleringen en de verhardingen dringend noodzakelijk zijn (brief aan bewoners Schauwegemstraat)

Op basis van cijfers van de Vlaamse overheid berekende Wim dat deze werken 1500 euro per lopende meter inhouden. Deze werken kunnen worden betaald met de meerinkomsten van de verhoogde gemeentebelasting die sinds 2013 worden geheven.

Hetgeen in het verleden niet mogelijk was, wordt in de gemeenteraad van september misschien gerealiseerd?

Hopelijk is dit zo, maar blijft bovendien deze heraanleg niet beperkt tot de Schauwegemstraat! Er zijn nog heel wat straten in Melle waar herstelling of heraanleg noodzakelijk is.

Het opstellen van een globaal herstelactieplan voor alle Melse straten is dan ook meer dan nodig.

Enkel op deze manier kan er in Melle op een grondige manier de vele structurele problemen die er zich aan het wegdek, riolering, fiets- en voetpaden, etc voordoen, worden aangepakt.

Uiteindelijk zal dit ook leiden tot meer veilige wegen, fiets- en voetpaden.

Daar blijft sp.a Melle voor gaan.


Elders op het web
Een oplossing voor Schauwegemstraat?

Aangemaakt door Wim Verween - 18 september 2016

Vind meer (op deze site)

Herbeluister

Herbeluister de gemeente- of ocmw-raad.

Zoek artikelen

Zoek in ons archief naar eerder verschenen artikelen.

Contacteer ons!

Heeft u vragen, opmerkingen? Laat het ons weten!.

sp.a in Melle