sp.a Melle

Jij maakt morgen!

Ouderen

Ouderenbeleid in Melle mag niet afhankelijk zijn van weersomstandigheden

De samenleving vergrijst en dit stelt onze maatschappij niet alleen voor grote uitdagingen, zoals het mogelijk maken dat senioren langer thuis wonen, maar ook voor ernstige bezorgdheden, zoals de toenemende eenzaamheid onder senioren.

Onderzoek toont aan dat minstens 20% en soms tot bijna 25% van de seniorenbevolking zich niet alleen eenzaam voelt, maar zich ook daadwerkelijk in een situatie van sociaal isolement bevindt. Sommige senioren brengen dagen door zonder iemand te zien. Zij combineren een klein sociaal netwerk met gevoelens van eenzaamheid en hierdoor krijgen ze vaak te laat de gepaste hulp en dit met soms dramatische gevolgen.

In Melle zal dit niet anders zijn dan in de 150 onderzochte gemeenten. De Melse bestuursmeerderheid ontkent het probleem van de vereenzaming niet en nam dit op in hun verkiezingsprogramma 2013 -2019 met als maatregel: "aanstellen van een seniorenconsulent ter ondersteuning van de seniorenraad en het tegengaan van de vereenzaming van ouderen".

Tot op heden (drie jaar na aanvang van de legislatuur) werd deze seniorenconsulent nog niet aangeworven en werd ook de vereenzaming nog niet in kaart gebracht. Als alternatieve maatregel werd er een telefooncirkel voorgesteld. Hierbij wordt zowel door beroepsmensen als vrijwilligers op basis van enkele eenvoudige vragen op afgesproken tijdstippen met senioren getelefoneerd en geïnformeerd naar de gezondheid van de senioren. Dergelijke eenvoudige maatregel voorkomt niet alleen vereenzaming, maar kan deze ook vaststellen in een vroeg stadium.

Deze telefooncirkel werd in Melle echter ook niet uitgevoerd wegens tekort aan personeel en vrijwilligers. Als tweede alternatief werd er een sneeuwtelefoon ingevoerd. Een belronde waarbij de ouderen kunnen vragen om de sneeuw op het voetpad te verwijderen.

Ons inzien heeft dit alternatief voorstel twee grote minpunten, nl. het initiatief om te bellen gaat uit van de senior en niet van het gemeentebestuur. De kans dat een vereenzaamde zelf belt om de sneeuw op te ruimen is klein of zo goed als nihil. Een tweede minpunt is dat bij een zachte winter de sneeuwtelefoon niet wordt georganiseerd wegens gebrek aan sneeuw L.

sp.a Melle vindt het probleem van vereenzaming voldoende ernstig om hier tegenover een volwaardig initiatief te plaatsen en geen halfslachtige oplossing, die de vereenzaming niet detecteert of mogelijk te laat. Het wordt daarom tijd dat de seniorenconsulent dringend wordt aangeworven.


Aangemaakt door Wim Verween - 09 juni 2016

Vind meer (op deze site)

Herbeluister

Herbeluister de gemeente- of ocmw-raad.

Zoek artikelen

Zoek in ons archief naar eerder verschenen artikelen.

Contacteer ons!

Heeft u vragen, opmerkingen? Laat het ons weten!.

sp.a in Melle