sp.a Melle

Jij maakt morgen!

OCMW

Het (progressief) beleid van het OCMW : een understatement

Zoals U weet, zijn we halverwege de legislatuur en sp.a nam daarom graag de tijd om een kritische blik te werpen op het gevoerde OCMW-beleid van Melle.

Ons inziens worden te vaak aan diverse doelgroepen onvoldoende aandacht geschonken. Zowel senioren, allochtonen, personen met een handicap en een aantal minderheden zoals bvb. Vluchtelingen worden nauwelijks voorzien in of betrokken bij het Melse beleid.

Zo vreest sp.a dat senioren die vereenzamen door gebrek aan maatschappelijk of familiaal contact een groot gezondheidsrisico lopen en dat het OCMW hierbij een cruciale rol kan spelen door maatschappelijke werkers informatief bij hen te laten langsgaan om hun eventuele noden te aanhoren. Sp.a vroeg reeds diverse keren om tegen de seniorenvereenzaming op te treden, maar tot op heden zonder gevolg.

De werkgroep Vluchtelingen bood het Melse OCMW hulp, kennis en ondersteuning aan vanuit diverse groeperingen zoals CAW-Oost-Vlaanderen, Rode Kruis, Amnesty International, diverse mensen uit het werkveld en lokale verenigingen, maar ook hier werd vriendelijk voor bedankt.

Het Melse sociale en welzijnsbeleid wordt op gemiddeld 30 minuten - met een absolute minimum van 9 minuten - afgehaspeld. Sp.a betreurt dit enorm. Het lijkt er dan ook sterk op dat de meerderheidspartijen het Melse sociale en welzijnsbeleid niet genegen zijn en zich hier bovendien rijkelijk verlonen.

De OCMW-voorzitter ontvangt hiervoor een rijkelijk maandloon (loon als schepen) en elk OCMW-raadslid ontvangt hiervoor een maandelijkse zitpenning van 196,64 euro bruto. NV-A is de koploper van de cumul. Deze partij slaagt erin om zowel OCMW als gemeenteraadsmandaten (zoals voorzitter van de gemeenteraad met een dubbele zitpenning) te combineren.

De gemeenteraad hanteert de stelregel dat een vergadering tenminste 1 uur moet duren vooraleer een zitpenning wordt toegekend. De duurtijd van een vergadering is geen weergave van de kwaliteit van deze bespreking, maar misschien zou het niet slecht zijn dat het Melse sociale beleid meer aandacht en inhoud krijgt dan de voorbije drie jaar?

sp.a wil dat de Mellenaar als persoon centraal komt te staan en het OCMW moet ervoor zorgen dat de dienstverlening naar ELKE Mellenaar toegankelijk wordt.


Aangemaakt door David Hauterman - 25 april 2016

Vind meer (op deze site)

Herbeluister

Herbeluister de gemeente- of ocmw-raad.

Zoek artikelen

Zoek in ons archief naar eerder verschenen artikelen.

Contacteer ons!

Heeft u vragen, opmerkingen? Laat het ons weten!.

Schrijf in op onze nieuwsbrief


sp.a in Melle