sp.a Melle

Jij maakt morgen!

fietsroutes

320.000 euro die Melle met de omliggende gemeenten verbindt

De Provincie Oost-Vlaanderen investeerde in 2015 6 miljoen EUR in fietsinfrastructuur (gedetailleerd overzicht). Voor 2016 begroot de Provincie een bedrag van 6,1 miljoen EUR om de realisatie van fietssnelwegen en fietsinfrastructuur verder te zetten.

Dat geld ging/gaat enerzijds naar de aanleg van fietssnelwegen en lange afstandsfietspaden en anderzijds naar subsidies aan gemeenten voor het aanleggen van fietsinfrastructuur.

Gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor mobiliteit: "Hoe overtuig je de pendelaar om op een duurzame manier te pendelen? Het start bij de aanleg van veilige en comfortabele fietsinfrastructuur! Investeren in fietssnelwegen en fietsinfrastructuur loont zeker de moeite. Dat toont een recent onderzoek in opdracht van VITO* aan. We gaan dus op de ingeslagen weg verder samen met o.a. de lokale besturen, maar ook met Vlaanderen (o.a. W&Z, AWV, MOW), Infrabel en de NMBS."

De Provincie als bouwheer

De Provincie treedt op als bouwheer bij de aanleg van fietssnelwegen en lange afstandsfietspaden. Dat wil zeggen dat het proces ontwerp, aanbesteding, aanleg, coördinatie tot definitieve oplevering samen met het financiële plaatje gedragen wordt door de Provincie. Hiervoor gaat de Provincie een samenwerkingsovereenkomst aan met de betrokken gemeentebesturen.

Subsidies

Daarnaast subsidieert de Provincie (40%) en Vlaanderen (40%) de aanleg van fietsinfrastructuur gelegen op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF). De Provincie subsidieert (40%) ook sommige lokale fietsroutes (LFF).

"De studie in opdracht van VITO (Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek) toont aan dat investeringen in fietsinfrastructuur zichzelf terugbetalen door uitgespaarde kosten voor gezondheidszorg (meer lichaamsbeweging, minder risico op kanker, diabetes, depressie, dementie) en de economie (luchtvervuiling, geluidsoverlast, files). Zelfs in het minst gunstige scenario bedraagt de winst door uitgespaarde gezondheidskosten het dubbele van de constructiekosten, in een gunstig scenario is de winst zelfs 10 tot 14 keer groter."

Inlichtingen:

Gedeputeerde Peter Hertog

Gouvernementstraat 1, 9000 Gent
tel. 09 267 82 35


Provincie Oost-Vlaanderen

Dienst Mobiliteit
W. Wilsonplein 2, 9000 Gent
contactpersoon: Sven Taeldeman
tel. 09 267 75 12Aangemaakt door Wim Verween - 8 februari 2016

Vind meer (op deze site)

Herbeluister

Herbeluister de gemeente- of ocmw-raad.

Zoek artikelen

Zoek in ons archief naar eerder verschenen artikelen.

Contacteer ons!

Heeft u vragen, opmerkingen? Laat het ons weten!.

Schrijf in op onze nieuwsbrief


sp.a in Melle