sp.a Melle

Jij maakt morgen!

Mobiliteit

Is veilig en vlot verkeer mogelijk?

Dagelijks in de file met de auto. Fietsers slingeren tussen de auto's of razen over het voetpad. Voetgangers struikelen over losliggende tegels en andersvaliden ondervinden hinder en obstakels op weg naar hun bestemming. Kan dit anders?

Melle kampt momenteel met een dagelijks terugkerend verkeersinfarct. Meteen een oplossing vinden zal niet eenvoudig zijn, maar er kunnen zeker enkele infrastructurele aanpassingen doorgevoerd worden die ervoor zullen zorgen dat zowel andersvaliden, voetgangers, fietsers en automobilisten veiliger en vooral vlotter op hun bestemming geraken.

Vlaams minister Weyts (NV-A) deed in het voorjaar een oproep naar de lokale besturen om de trajecten naar school, sportclubs of de jeugdclub veiliger te maken voor de zwakke weggebruikers, kinderen in het bijzonder.

Een voorbeeld: sinds september 2013 vraagt sp.a Melle op regelmatige basis naar een veilige oversteekplaats aan het sport- en recreatiedomein Kouterslag. Verschillende overlegmomenten tussen de gemeente, het ministerie en het AWV leverden tot op heden nog niets op. Ze verschuilen zich achter elkaar. Afgelopen zomer gebeurde een zwaar ongeval aan de Ovenveldstraat, gelukkig zonder zware gevolgen, maar wanneer zijn de gevolgen zwaar genoeg om tot actie over te gaan? Ons inziens kunnen we mits eenvoudige maatregelen veiligere situaties creëren.

Dit is één van de zwakke plekken, dus het is dringend tijd om een grondige studie te laten maken waarbij alle problemen in kaart gebracht worden. Zo kan men prioriteiten stellen en de grootste en dringendste pijnpunten eerst aanpakken.

Wij zijn reeds lang vragende partij naar onder andere een voetpadenactieplan en een totaal visie op de mobiliteit. De minister heeft het reeds begrepen, hopelijk deze meerderheid ook.


Aangemaakt door Jan Raepsaet - 1 december 2015

Vind meer (op deze site)

Herbeluister

Herbeluister de gemeente- of ocmw-raad.

Zoek artikelen

Zoek in ons archief naar eerder verschenen artikelen.

Contacteer ons!

Heeft u vragen, opmerkingen? Laat het ons weten!.

Schrijf in op onze nieuwsbrief


sp.a in Melle