sp.a Melle

Jij maakt morgen!

Huisvuil

Never waste a good crisis

In Melle kan je de laatste maanden geen grote huisvuilzakken kopen. Dit is de 2e keer in evenveel jaren tijd. Wij van sp.a vinden dit echt niet kunnen. Wim heeft erover een vraag gesteld op de gemeenteraad van november. U kan zijn vraag hier nalezen/beluisteren.

Meerdere weken zonder huisvuilzakken. We mogen het ons niet inbeelden, maar wat indien er echt geen huisvuilzakken meer zouden zijn geweest?

De cruciale bedenking bij dit probleem is: wat is de oorzaak en hoe is het mogelijk dat Melle (en vermoedelijk enkel de gemeente Melle) op twee jaar tijd evenveel keren zonder huisvuilzakken is komen te zitten en waarom duurt het zolang om deze huisvuilzakken te leveren.

Melle zit sinds september zonder grote huisvuilzakken.

De groepsaankoop zou volgens jullie de leveringsprocedure vertragen, maar dit is volgens ons slechts een halve waarheid.

Er kon een bijbestelling gebeuren, maar voor iets extra's wordt er ook extra aangerekend en daarom hebben jullie niet voor deze oplossing gekozen.

Het probleem was dus niet dat de levering te lang duurde, maar dat Melle eerst een verkeerde inschatting maakte van de vraag naar huisvuilzakken en nadien geen bijbestelling wou doen en wou wachten op de levering voor 2016.

Melle wou geen extra levering omdat deze oplossing duurder was voor de gemeente, maar jullie hadden er geen probleem mee dat jullie oplossing duurder was voor de Mellenaar.

"Never waste a good crisis" hebben jullie ongetwijfeld gedacht want Melle beschikte over een aanzienlijke voorraad oude kleine huisvuilzakken, die anders een financieel verlies inhielden en nu door deze crisis aan de man kon worden gebracht en bovendien 10 cent duurder werden verkocht dan de normale prijs.

Een win - win dus, maar dan enkel voor de gemeente en niet voor de Mellenaar, want voor hen was het tweemaal verlies.

Wij vinden dat een basisdienstverlening niet ondergeschikt kan of mag zijn aan het financiële beleid. Dergelijke handelingen aanvaarden wij als sp.a niet.

Ik zou daarom willen weten hoeveel oude kleine huisvuilzakken er werden verkocht in deze periode en hoeveel dit de gemeente heeft opgebracht en daarop aansluitend: over welke voorraad oude huisvuilzakken Melle nu nog beschikt?

Intussen vernamen we dat de levering van de huisvuilzakken op woensdag 18 november gebeurt en afhankelijk van het leveringstijdstip uiterlijk donderdag zal worden gestart met de eigenlijke verkoop.

Voor alle duidelijkheid: het betreft de levering voorraad huisvuilzakken voor 2016

  • Ik vernam graag of zowel de grote als de kleine huisvuilzakken opnieuw beschikbaar zullen zijn;
  • Zal de gemeentelijke technische ploeg de handelszaken bevoorraden zodat uiterlijk donderdag de huisvuilzakken zowel in het gemeentehuis als in de winkels worden aangeboden;
  • Is er voldoende voorraad beschikbaar om aan elke vraag te voldoen of zal de verkoop per persoon beperkt worden?

VERKO liet weten dat de gemeente Melle prioriteit heeft gekregen voor de levering van deze huisvuilzakken. Indien mijn informatie correct is, zal deze voorraad aanzienlijk groter zijn dan de levering voor 2015.

In dit kader vernam ik dan ook graag hoeveel grote en kleine huisvuilzakken er werden besteld voor 2016 en hoeveel groter deze voorraad is dan 2015?

Als sp.a begrijpen we een dergelijke beleidskeuze niet. Het financiële mag niet primeren.

Huisvuilzakken hebben toch geen versheiddatum of beperkte houdbaarheid, dus waarom geen grotere voorraad aanleggen om deze basisdienstverlening te garanderen.

Jullie hebben de verkoop van de huisvuilzakken verkeerd ingeschat!

Dit werd ook bevestigd door VERKO.

  • Ik vernam dan ook graag wat de afgesproken leveringstermijnen zijn in het bestek dat de gemeente afsloot met VERKO?
  • Indien deze niet worden gerespecteerd, kunnen er stappen worden ondernomen naar VERKO of de leverancier van de huisvuilzakken?
  • Misschien is het zinvol om dit bestek aan de geïnteresseerde raadsleden te bezorgen?

Het is betreurenswaardig dat dit probleem zich voor een tweede keer op rij voordoet.

Wat nog erger is, is dat ik vermoed dat dit enkel bij Melle gebeurde.

En ten derde: Wij vinden het echt niet kunnen dat de Mellenaar de dupe is van jullie financieel beleid.

Ik denk dat we het allemaal eens zijn dat dit zich niet mag herhalen.


Aangemaakt door Wim Verween - 19 november 2015

Vind meer (op deze site)

Herbeluister

Herbeluister de gemeente- of ocmw-raad.

Zoek artikelen

Zoek in ons archief naar eerder verschenen artikelen.

Contacteer ons!

Heeft u vragen, opmerkingen? Laat het ons weten!.

Schrijf in op onze nieuwsbrief


sp.a in Melle