sp.a Melle

Jij maakt morgen!

publiek zorgbedrijf.

Oprichting van een publiek zorgbedrijf.

De Melse meerderheidspartijen CD&V en NV-A zijn het fundamenteel oneens over het voorstel om een intergemeentelijk publiek zorgbedrijf op te richten tussen 7 OCMW's (Merelbeke, De Pinte, Destelbergen, Melle, Oosterzele, Nazareth & Sint-Martens-Latem) & het Provincaal zorgcentrum Lemberge. Ondanks deze onenigheid werd dit voorstel toch besproken op de OCMW-raad van 26 oktober 2015.

Vier OCMW-raadsleden van de meerderheid stemden tegen dit voorstel, nl. de drie NV-A-raadsleden (Freddy Van De Putte (voorzitter gemeenteraad), Kelly Dermul (ook gemeenteraadslid) en Dirk De Paepe en het enige aanwezige CD&V-raadslid (Stefaan Petit) (Piet Cottenie was afwezig).

Hierdoor stond de OCMW-voorzitter, Lut De Koker (CD&V), alleen in haar standpunt als voorstander van dit voorstel.

Een intergemeentelijk publiek zorgbedrijf zou vanuit deze overkoepelende werking een efficiënte, brede en betaalbare dienstverlening kunnen aanbieden aan alle hulpbehoevende senioren. Het kostenplaatje, de aard en dekkingsgraad van de dienstverlening, zijn ook belangrijk, maar daar kon momenteel nog geen antwoord op worden gegeven.

sp.a is principieel voorstander van een intergemeentelijk publiek zorgbedrijf, maar vroeg verdaging van het agendapunt zodat hierover later meer duidelijkheid kon worden gegeven.

Er werd niet ingegaan op onze vraag waardoor sp.a zich (momenteel) onthield.

Doordat de CD&V en NV-A bestuurmeerderheid quasi unaniem tegen het voorstel van de OCMW-voorzitter (CD&V) stemden, zal het OCMW-Melle dus vermoedelijk niet participeren in de opstart- en onderzoeksfase voor de oprichting van een publiek zorgbedrijf.

Dit treft uiteindelijk alle hulpbehoevende Melse senioren.

sp.a Melle vindt dit uitermate jammer en een gemiste kans!

Beluister hier de discussie uit de ocmw-raad


Aangemaakt door David Hauterman - 2 november 2016

Vind meer (op deze site)

Herbeluister

Herbeluister de gemeente- of ocmw-raad.

Zoek artikelen

Zoek in ons archief naar eerder verschenen artikelen.

Contacteer ons!

Heeft u vragen, opmerkingen? Laat het ons weten!.

Schrijf in op onze nieuwsbrief


sp.a in Melle