sp.a Melle

Jij maakt morgen!

#JijmaaktMelle

Plan sp.a-Melle voor toekomst van het Gemeenteplein.

De meesten, om niet te zeggen iedereen, van jullie weten dat er reeds lang ernstige verkeersproblemen zijn op diverse locaties in Melle, waaronder het Gemeenteplein.

Melle heeft de afgelopen jaren reeds heel wat verkavelingen gerealiseerd zoals op Melle Dries, Gontrode Heirweg, Rootputte, enz. De komende jaren komen er nog heel wat verkavelingen bij wat het totaal rond de 400 wooneenheden zal brengen. Daarnaast breiden ook bedrijven verder uit wat zorgt voor heel wat bewegingen op de Melse wegen.

Er werden reeds inspanningen geleverd en er dienen er nog gedaan te worden. Daarom vinden wij het belangrijk om een visie op te stellen, zo kan er gepland worden op lange termijn met een spreiding van de investeringen en dit over de partijgrenzen en legislaturen heen.

Als sp.a-Melle willen we vandaag onze visie aan jullie voorstellen. Het is een basisvisie die alle ruimte krijgt om te groeien. Een visie die inspraak vraagt van zowel vakmensen, maar vooral inspraak van de inwoners van de gemeente, jullie dus! Met #JijmaaktMelle willen we aan jullie, inwoners en zelfstandigen, de kans geven mee te werken aan een leefbare en veilige toekomst voor onze gemeente.

Wij zien het gemeenteplein als start om het hele netwerk van mobiliteit binnen onze gemeentegrenzen aan te pakken.

In eerste instantie zetten we in op goede en veilige voet- en fietspaden waar elke gebruiker van de openbare weg zich veilig kan op verplaatsen (kinderen, mobiele of minder-mobiele medemens, ...). Op deze manier hopen we ook de inwoners te overtuigen om vaker te voet of per fiets zich te gaan verplaatsen omdat het gezonder is.

Het is niet dat wij auto's willen bannen, maar laat ons eerlijk zijn we beseffen allemaal dat we ons minder met de auto dienen te verplaatsen ook omdat het gezonder is. Voor auto's willen we in het centrum veilige en vlot bereikbare parkeerplaatsen voorzien. Deze parkeerplaatsen zijn van het grootste belang voor onze zelfstandigen, die we gemotiveerd willen houden. We hopen zelfs dat de groep kleine zelfstandigen zich door een betere bereikbaarheid verder kan uitbreiden.

Er is ook nog de factor openbaar vervoer. We hopen in overleg met De Lijn en NMBS het aanbod zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op de noden van onze gemeente. Maar laat ons eerlijk zijn, beide partners zijn niet meteen de gemakkelijkste om mee rond de tafel te gaan zitten, echter blijven we hoopvol.

Bij deze stellen we jullie dan ook graag ons plan voor zodat u onze visie kan aanzien. Dit plan is een 2de versie, het eerste werd op basis van de feedback, bedenkingen, tips en suggesties van de inwoners en zelfstandigen op en rond het Gemeenteplein , bijgestuurd. Ook gingen we luisteren bij enkele mensen, die hier beroepshalve alle dagen rond werken.

Wat bleek prioritair na de 1ste bevraging:

 • Behouden van het groene karakter van het plein
 • Aanleggen van voet- en fietspaden in beide richtingen
 • Afremmen van het verkeer voor meer veiligheid
 • Ontmoedigen van het sluipverkeer = minder files
 • Beter afstellen van de verkeerslichten op de kruising met de Brusselsesteenweg
 • Aanmoedigen en belonen van voetgangers en fietsers
 • Installeren van parkeerplaatsen met kort-parkeren
 • Voorzien van vaste parkeerplaatsen voor bewoners
 • Plaatsen van elektrische laadpalen voor fiets, moto en auto
 • Plaatsen van overdekte parkeerplaatsen voorzien van zonnepanelen
 • Het vlot bereikbaar houden van de handelaars
 • Behouden van voldoende ruimte voor het organiseren van markten en kermissen
 • Het plein inrichten met een woon/leef functie waar mensen elkaar ontmoeten, kunnen ontspannen, genieten van sport, spel en rust

Waar zit het grote verschil tussen versie 1 en versie 2:

 • 4 gevaarlijke punten werden gereduceerd tot 2
 • Er zijn meer zeebrapaden voorzien om veilig de oversteek te maken van de ene kant naar de andere kant van het plein
 • Realisering van 75 volwaardige parkeerplaatsen, 4 plaatsen voor minder-validen en stalling voor fietsers en moto's
 • Inrichten van één grote aaneengesloten groenzone (geen verlies aan groen)
 • Op het plein 1 rijrichting i.p.v. 2 zoals voordien
 • Extra ruimte voor ontspanning zoals bankjes, petanqueplein, afgeschermd kinderspeelplein
 • Een vlottere en veilige toegankelijkheid tot het gemeentehuis
 • Verwijderen van de rotonde omdat deze onvoldoende het verkeer zou afremmen
 • Voorzien van een veilige plaats, gescheiden van de rijweg voor festiviteiten in het gemeentehuis
 • Inrichten van fietsenstalling aan de kant van de zelfstandigen op de as-verschuivingen
 • Afremmen van het verkeer door as-verschuivingen

Wij van sp.a-Melle zien dit plan als één van de noden voor de opmaak van een compleet mobiliteitsplan dat rekening houdt met elk deel van de gemeente (Vogelhoek, Gontrode, Kwatrecht en Centrum). De input van jullie dient ook als basis om naar een studiebureau te kunnen stappen en zo te vermijden dat er dubbele kosten gemaakt worden.

We zijn het er uiteindelijk toch allemaal eens dat een mensenleven onbetaalbaar is.

Op die manier MAAK JIJ MELLE


Aangemaakt door Tim Dhondt - 20 mei 2017 14 foto's

Vind meer (op deze site)

Herbeluister

Herbeluister de gemeente- of ocmw-raad.

Zoek artikelen

Zoek in ons archief naar eerder verschenen artikelen.

Contacteer ons!

Heeft u vragen, opmerkingen? Laat het ons weten!.

Schrijf in op onze nieuwsbrief


sp.a in Melle