sp.a Melle

Jij maakt morgen!

Ledenvergadering 03 december jongstleden

Vrijdag 3 december jl. werd de algemene ledenvergadering van sp.a-Melle georganiseerd. In deze statutaire vergadering werd ook het nieuwe bestuur van sp.a Melle verkozen. één nieuw gezicht vervoegd deze bestuursploeg: Yves Van Walle (39), ICT-medewerker uit de Pinksterbloemstraat.

bestuur Philip Vansweevelt (37), woonachtig in de Vossenstraat, werd door de leden verkozen tot voorzitter.

Vansweevelt fungeerde reeds als bestuurslid in 2008 en 2009, en werd bereid gevonden de fakkel over te nemen. De nieuwe voorzitter werkt binnen het Administratief & Technisch Personeel van de UGent, en is daar ook vakbondsvertegenwoordiger voor ACOD-Overheidsdiensten binnen de faculteit Wetenschappen.

De ledenvergadering gebeurde in aanwezigheid van Dhr. Fons De Geest, provinciaal secretaris, voor sp.a-O-Vl., Wim Verween, die als ondervoorzitter werd verkozen, en Leo van der Vliet, beiden gemeenteraadsleden voor de sp.a-Melle.

Philip Vansweevelt wenst met een sterke, coherente ploeg naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 te trekken, en indien mogelijk, samen met de huidige kartelpartners. Het is duidelijk, dat het ter ziele gaan van SLP-nationaal, ook lokaal voor enige problemen heeft gezorgd, maar de kersverse sp.a-voorzitter bevestigt zijn vertrouwen in een sterk progressief kartel, dat zijn beleidsaccenten voornamelijk zal leggen op sociale huisvesting, scholenbeleid, verkeersveiligheid, welzijn en milieu.


Elders op het web
Het nieuwsblad - SP.A heeft nieuwe voorzitter

Aangemaakt door Philip Vansweevelt - 06 Dec 2010 Foto's (1)

Vind meer (op deze site)

Herbeluister

Herbeluister de gemeente- of ocmw-raad.

Zoek artikelen

Zoek in ons archief naar eerder verschenen artikelen.

Contacteer ons!

Heeft u vragen, opmerkingen? Laat het ons weten!.

Schrijf in op onze nieuwsbrief


sp.a in Melle