sp.a Melle

Jij maakt morgen!

#Meibrunch

spa nodigt uit!

Zoals elk jaar organiseert sp.a-Melle op 30 april een activiteit als aanloop naar de 'Dag van de arbeid'. Voor 2017 kiezen we voor een gezellige brunch op zondagochtend.

Afspreken doen we om 10u in Chalet Park ten Hove, Park ten Hovelaan te Melle (Vogelhoek). Zin om gezellig met ons te genieten, schrijf je dan nu in via mail of telefoon.


Brouwerij Huyghe

Is er plaats in Melle voor de uitbreiding van brouwerij Huyghe?

Op de gemeenteraad van 20 maart 2017 werd het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de uitbreidingsplannen van de brouwerij Huyghe voor het eerst besproken.


Park Ten Hove

Gemeentelijke vrijwilligers

Bewoners van Park Ten Hove willen chalet Park Ten Hove op regelmatige tijdstippen (bvb tweemaandelijks of zes keer per jaar) openstellen zodat zij er activiteiten kunnen organiseren die de buurt samenbrengen.


Straatgeveltuintjes

Straatgeveltuintjes in Melle

In de gemeenteraad van 20 september 2016 stelde Wim de vraag of Melle bereid is om het aanleggen van straatgeveltuintjes bekend te maken en te promoten en om hiervoor een reglement op te stellen.

Schepen Gistelinck zei toen:

  1. We beschikken niet over een reglement rond straatgeveltuintjes. Het ontbreken van een reglement staat het initiatief niet in de weg. Want bij het initiatief dat er nu is, is slechts een heel klein deel van de gevels in Melle betrokken. Wij staan open voor een reglement en kunnen er gerust één opstellen. Dat is geen probleem.
  2. We gaan bekijken hoe we de Mellenaars kunnen ondersteunen bij de aanleg van straatgeveltuintjes en hoe er promotie kan worden gemaakt.
  3. We zouden eigenlijk willen vragen aan het regionaal agentschap Schelde en Durme of dat kan in het reglement voor kleine landschapselementen


eerlijke en correcte communicatie

sp.a-Melle kiest voor een eerlijke en correcte communicatie.

Artikel met leugens aanvaarden wij niet.

Naar aanleiding van de komende gemeenteraad van 20/03, besloten wij met sp.a de buurtbewoners uit de Klinkerlaan, Eikerwegel, Brusselsesteenweg en Geraardsbergsesteenweg op de hoogte te brengen van een agendapunt op deze raad over Brouwerij Huyghe.

Hierin dient de gemeenteraad de opmaak en de financieringswijze ven het RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) voor brouwerij Huyghe goed te keuren. Aangezien het RUP breder gaat dan de voorgestelde uitbreidingsplannen van de brouwerij, vonden wij het nuttig de buurtbewoners uit te nodigen op deze gemeenteraad. Dit om de betrokken buurtbewoners correct te informeren over de toekomst van hun buurt.


Vuntebeek

Bestendige deputatie van Oost-Vlaanderen geeft buurtbewoners Oude Heirbaan gelijk.

De verkavelingsvergunning voor 17 bedrijfsloodsen en vier wooneenheden was iets teveel van het goede voor Jacqueline Vermeulen. Jacqueline besprak de problematiek met ons bestuur en er werd beslist om zowel door de buurtbewoners als sp.a elk apart onze eigen bezwaren tegen deze vergunning in te dienen bij het college van Burgemeester en Schepenen van Melle.


Zitpenningen

Hoeveel ontvangt een raadslid per zitting van de OCMW/gemeenteraad?

sp.a Melle biedt volledige transparantie over de inkomsten van haar politieke mandatarissen

Na de vraag in de gemeenteraad van februari 2017 werd vanuit de CD&V en NV-A meerderheid beloofd om open te communiceren over de lonen en zitpenningen die de burgemeester, de schepenen en de raadsleden van de meerderheid ontvangen (zie krant Het Laatste Nieuws Melle van 6 maart 2017).


klimaatbos

U-Gent plant een klimaatbos te Melle

Op vrijdagnamiddag 17 februari - dikketruiendag - werd tussen 12u en 18u door meer dan 350 vrijwilligers het UGent-klimaatbos aangeplant van 2,5 ha. Dit betekent 4840 bomen, verdeeld over 22 clusters van elk 220 bomen. De plantactie vond plaats op een domein naast het Geerbos op 300m van station Kwatrecht.


Vluchtelingen

Opvang van vluchtelingen

Op de gemeenteraad van januari stelde Wim Verween een vraag ivm vrijwilligers om vluchtelingen bij te staan. U kan zijn vraag hier nalezen en beluisteren.


#JijMaaktMelle

Duurzame campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Beste leden, vrienden en sympathisanten

Het lijkt nog veraf, maar de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen zal sneller van start gaan dan we denken.

Daarom is het belangrijk om als partij de denkoefening te maken en te brainstormen over de aanpak van onze verkiezingscampagne.


OCMW

Bestuursmeerderheid keurt voor de tweede keer het OCMW-voorstel af om een beveiligde server aan te kopen

De besprekingen om tussen gemeente en OCMW samen te werken rond een gemeenschappelijk IT-gebeuren startten tijdens de zomer 2016. Na diverse gesprekken tussen ambtenaren en beleidsmensen van zowel de gemeente als het OCMW volgde een doorlichting en werd er op 3 september een auditrapport over de ICT-werking van het OCMW en de gemeente opgesteld door Cevi (Centrum voor informatieverwerking).


Scheldetoerisme

Tijarm Zeeschelde en Scheldetoerisme

sp.a heeft het nooit onder stoelen of banken gestoken dat wij voorstander zijn voor het behoud van de Scheldenatuur en het scenario waarbij het natuurlijke Scheldezwin en de andere natuurgebieden zoveel als mogelijk worden behouden.

Voor jullie is Scheldetoerisme en het bevaar maken van de Schelde belangrijk. Ondanks onze vragen naar duidelijkheid hebben lieten jullie in het midden wat dit exact inhield. Misschien maar goed ook


Lijsternest

RUP Lijsternest

De vraag van de buurtbewoners naar heraanleg van deze groenzone rond het GOC Lijsternest dateert van meer dan tien jaar terug. Het RUP voor het Lijsternest werd op 18 mei 2015 definitief goedgekeurd en op 1 juli 2015 werd een bespreking met geïnteresseerde buurtbewoners georganiseerd.

Op 9 februari 2016 volgde een eerste ontwerp van heraanleg dat opnieuw aan de buurt werd voorgesteld. Intussen zijn we 9 maanden verder.


Mellenaar geeft een matige score aan de gemeentelijke dienstverlening.

Melle staat op de 176ste plaats na de tevredenheidstudie van de krant Het Nieuwsblad.

Een jaar lang werden alle 308 gemeenten onder de loep genomen door het Nieuwsblad. Van groendienst tot blauw op straat. Van containerpark tot cultuuraanbod. Van burgemeester tot openbaarheid van de gemeente. De resultaten werden niet zo lang terug gepubliceerd. Deze tevredenheidenquête plaatst Melle op de 176ste plaats, met een gemiddelde score van 6,7 op 10.


Gemeenteschool

De Gemeenteschool: JA!
De leugens: NEE!

Wat een soap, je zou denken dat er een speciaal scenario werd voor geschreven: Gemeentelijke Basisschool Melle.

Al veel langer dan vorige legislatuur sleept het dossier aan. Maar laten we eerst en vooral eens terug keren in de tijd. We schrijven oktober 2012; onze heer burgemeester en zijn team halen een zeer mooie score, en door hun kartel een absolute meerderheid.


Herstel Actie Plan

Komt er binnenkort een oplossing voor de Schauwegemstraat?

Op de infovergadering op 1 maart 2016, maar ook in de gemeenteraad stelde Wim Verween voor om de onveiligheidsproblematiek van de Schauwegemstraat aan te pakken.

Het sp.a-voorstel houdt in dat er dringend werk moet worden gemaakt van een HerstelActiePlan. Een plan dat alle straten en voet- en fietspaden in Melle in kaart brengt en de nood aan herstelling of eventueel heraanleg vastlegt, er financiële middelen voor voorziet en hier een timing van deze werkzaamheden aan koppelt.


#EerlijkIsBeter

Krijgt de Mellenaar waar voor zijn geld?

De jaarrekening is een weergave van inkomsten en uitgaven, dat het gevoerde beleid in 2015 weergeeft, maw hoe duidelijker dit document, hoe transparanter de beleidsvoering.

De jaarrekening 20145 legt spijtig genoeg de pijnlijke vaststelling bloot dat sommige beleidsdoelstellingen niet worden uitgevoerd of onvoldoende worden gerealiseerd. Er wordt in het bijzonder schromelijk tekort geschoten ten opzichte van de Melse senior.


OCMW

Het (progressief) beleid van het OCMW: een understatement

Zoals U weet, zijn we halverwege de legislatuur en sp.a nam daarom graag de tijd om een kritische blik te werpen op het gevoerde OCMW-beleid van Melle.

Ons inziens worden te vaak aan diverse doelgroepen onvoldoende aandacht geschonken. Zowel senioren, allochtonen, personen met een handicap en een aantal minderheden zoals bvb. Vluchtelingen worden nauwelijks voorzien in of betrokken bij het Melse beleid.


Studio M.

Geen totaalvisie

Op de gemeenteraad van februari 2016 heeft Jan Raepsaet een vraag over Studio M. Hij had opgemerkt dat de gemeente wel erg veel geld pompt in Studio M. Buiten de aankoop (918 750 euro) is er tot op vandaag al 240 000 euro geïnvesteerd in het opknappen van dat gebouw. Iedereen die het gebouw kent zal hem gelijk geven.... echt gezelliger is het er niet op geworden, meer nog, het blijft een groot lomp gebouw dat buiten het centrum van Melle ligt. Wij weten heus ook wel dat dit gebouw gebruikt wordt (we gebruiken het trouwens zelf elk jaar voor onze Curieus rommelmarkt) toch vinden wij 240 000 euro veel geld voor iets wat een bodemloze put lijkt.

Vind meer (op deze site)

Herbeluister

Herbeluister de gemeente- of ocmw-raad.

Zoek artikelen

Zoek in ons archief naar eerder verschenen artikelen.

Contacteer ons!

Heeft u vragen, opmerkingen? Laat het ons weten!.

Schrijf in op onze nieuwsbrief


sp.a in Melle